אב הות - הומוסקסואלים והטרוסקסואלים


במחקר שנערך באוניברסיטת חיפה נמצאו הבדלים ברצון לילד בין גברים הומוסקסואלים והטרוסקסואלים.

מוטיבציות לאבהות בקרב גברים הומוסקסואלים והטרוסקסואלים ¨ 96% מההטרוסקסואלים לעומת 72% מההומוסקסואלים דיווחו על תשוקה לילד ¨ 45.3% מקרב הנשאלים ההומוסקסואלים השיבו בשלילה על השאלה אם הם מתכוונים להוליד ילד, זאת לעומת 14% בקרב ההטרוסקסואלים. כשגבר אומר שהוא רוצה להיות אבא למה הוא מתכוון? האם מדובר בתשוקה להולדה? בכוונה? או אולי בהחלטה למעשה? כשגבר הומוסקסואל אומר שהוא רוצה להיות אבא נדמה שהשאלות מתרבות. דן פרידלנדר מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, בוחן בעבודת הגמר שלו שנכתבה במסגרת לימודים לתואר שני בהנחייתה של פרופ` מרלין ספר, את המוטיבציה לאבהות בקרב גברים בעלי נטיות מיניות שונות. במחקרו מתמקד פרידלנדר בכוונה ובתשוקה לאבהות, אשר מצביעות על עמדה, להבדיל מהחלטה שם קיים כבר תהליך שמקורו בזוג. למעשה תשוקה וכוונה מהוות כל אחת שלב אחר בדרך להחלטה ללדת. בשלב התשוקה (desire) מתקיימת חשיבה על סיטואציה חדשה ושקילת תועלת מול הפסד. בשלב הבא, שלב הכוונה (intention), מיוחס ערך רב יותר לתוצאות החיוביות ומוקטנת חשיבות ההפסדים הכרוכים בהולדת ילד. בעוד שהאבהות הנה תחום מחקר חדש יחסית, הרי הומוסקסואליות ואבהות חדש וחדשני אף יותר. המושגים "הומוסקסואל" ו"אבא" נתפסים למעשה כהיפוך או ניגוד. בחברות מערביות חלה אמנם עלייה ניכרת ביחס הסובלני כלפי הומוסקסואלים, אך זאת כל עוד הללו אינם מאיימים על החברה ההטרוסקסואלית או מפריעים לה. סוגיות ההורות וההולדה בקרב הומוסקסואלים נתפסת כאיום ומעוררת תגובות חריפות וביקורת, זאת על אף שמחקרים הוכיחו כי אין כל בסיס אמפירי להאמין כי הומוסקסואלים אינם יכולים להיות הורים טובים. להפך, נגלה כי הומוסקסואלים הנם הורים בעלי יכולות שוות ערך להורים הטרוסקסואלים מסורים. אך לא רק החברה ההטרוסקסואלית מתקשה לקבל את הנושא. גם בקרב ההומוסקסואלים עצמם מתעוררים באופן טבעי קשיים ביולוגיים, רגשיים וחברתיים בנושא ההולדה. פרידלנדר בחן כיצד משפיעים הגורמים השונים על המוטיבציה של הומוסקסואלים להורות, וכן את הדמיון והשוני בין מוטיבציה זו למוטיבציה של גברים הטרוסקסואלים. 53 הומוסקסואלים ו- 50 הטרוסקסואלים השתתפו במחקר. כולם גברים יהודיים, ילידי הארץ, באזור סוף שנות העשרים לחייהם, משכילים, חילונים ומרקע סוציו-אקונומי בינוני ומעלה. כל 103 הנחקרים אינם הורים בפועל. נבחנו שלושה מרכיבים עיקריים במוטיבציה לאבהות: התשוקה, הכוונה וחוזק הגדרת תפקידי המגדר. הנחתו של פרידלנדר הייתה כי לא ימצא הבדל במשתנה התשוקה להולדה בין הומוסקסואלים להטרוסקסואלים. הוא אף שיער כי המשתנה החשוב ביותר בשאלת המוטיבציה לאבהות יהיה תפקיד המגדר ולא נטייה מינית. המגדר מורכב למעשה מסקאלה הנעה בין ארבע הגדרות על פיהן מגדיר עצמו האדם מבחינה מינית סובייקטיבית: גברי, נשי, אנדרוגני (כלומר אנשים שאצלם דירוג הנשיות והגבריות נוטה להיות שווה ערך), ובלתי מובחן. ההנחה השלישית של פרידלנדר, בהתבסס על השתיים הקודמות, היא כי להומוסקסואלים כוונה פחותה מאשר להטרוסקסואלים להולדה, וכי אנדרוגנים, בלי קשר לנטייתם המינית, יימצאו כגבוהים בכוונה למימוש האבהות. בניגוד להשערת המחקר על התשוקה לילד ענו 96% מההטרוסקסואלים ו- 79.2% מההומוסקסואלים בחיוב, ההבדל אם כן קיים. יתרה מזאת 45.3% מקרב הנשאלים ההומוסקסואלים השיבו בשלילה על השאלה אם הם מתכוונים להוליד ילד, זאת לעומת 14% בקרב ההטרוסקסואלים. פרידלנדר החליט לערוך בדיקה נוספת להשערת המחקר תוך שהוא מוציא משימוש את 13 השאלונים בהם נענה במפורש כי אינם מתכוונים להביא ילדים לעולם (12.6% מכלל הנשאלים). ואמנם בבדיקה מחודשת זו לא נמצאו הבדלים מובהקים במשתנה התשוקה בין שתי אוכלוסיות המדגם. גם לגבי התשוקה לאבהות בהתאם לחוזק תפקידי המגדר – גברי, נשי, אנדרוגני ובלתי מובחן-- לא נתגלו ההבדלים המשוערים . ראוי אולי לציין כי לא נמצא קשר בין נטייה מינית לתפקיד מגדר (לא נמצאו יותר הומוסקסואלים "נשיים" או הטרוסקסואלים "גבריים"). נערך אם כן ניתוח נוסף של הנתונים אך הפעם רק בשאלונים בהם השיבו הנשאלים כי הם מגדירים עצמם כאנדרוגנים או כבלתי מובחנים. כאן נמצא הבדל מובהק בתשוקה לאבהות, וגברים אנדרוגנים התגלו כצפוי כבעלי תשוקה רבה יותר מאלו הבלתי מובחנים. אחת המסקנות החשובות של המחקר טמונה במידה בה שתי קבוצות המחקר מייחסות לשיקולים נגד ההחלטה להולדה ואבהות. גברים הומוסקסואלים מייחסים חשיבות גבוהה יותר לשיקולים כנגד הולדה. ניתן להסביר זאת בקשיים אובייקטיביים להוליד, בקשיים נורמטיביים, ובקשיים חברתיים תרבותיים שנובעים מלהיות אב הומוסקסואל בחברה בה ההורות היא מוסד הטרוסקסואלי. גם מתוך התרבות ההומוסקסואלית מופעל לחץ של התנגדות שכן האבהות נתפסת לעיתים ככניעה למוסכמות הרוב ההטרוסקסואלי. לעומת הבדל זה נמצא דמיון רב בשיקולים החיוביים להולדה. שני הגורמים העיקריים בעד הורות, הן בקרב ההומוסקסואלים והן בקרב ההטרוסקסואלים, היו הנאה והתפתחות עצמית. מעניין שבשיקולים החיוביים דירגו ההומוסקסואלים את "אפשרות והזדמנות לחוויה משפחתית" גבוה מהמקום בו דירגו זאת ההטרוסקסואלים. עבור ההומוסקסואלים ההולדה הנה פתח לאפשרות שנמנעת מהם בדרך כלל.


שמחנו לראות שנשים מובילות את הנושא.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.