אין לתקן עוול בעוול


במסגרת מאבק ארגוני הנשים כנגד תיקון חוק "חזקת הגיל הרך" להלן תגובתה של פרופ` פרנסיס ראדאי.

במאמר המערכת שפורסם ביום (6.11.05) בעיתון הארץ הובעה התנגדות להצעת החוק המבקשת לבטל את "חזקת הגיל הרך" הקובעת כי ילדים עד גיל 6 ישארו במשמורת אימם בעת שבני הזוג נפרדים אם אין סיבה מיוחדת. ההתנגדות התבססה ובצדק על היעדר השוויון בין נשים וגברים בדיני הנישואין והגירושין ובעולם הכלכלי. ברצוני להצביע על סיבות נוספות שבעטיין כיום אין לבטל את חזקת הגיל הרך. המחקרים הסוציולוגיים מלמדים שנשים ככלל הן הנושאות בעול הטיפול בילדיהן והן הרואות בטיפול זה כחלק המרכזי מחייהן, ולא כך רוב האבות. משמעותה המעשית של חזקת הגיל הרך היא למנוע מאמהות בהליכי גירושין הצורך להתמקח על משמורת הילדים. אם החזקה תתבטל אזי ישנה סכנה ממשית שחלק מהנשים - על מנת לשמור על ילדיהן - יוותרו על אינטרסים כלכליים ואף על זכויותיהן. הרי, היכולת של נשים להגן על האינטרסים שלהן בהתמקחות על הסדרי הגירושין נפגע משתי סיבות: החוק מעניק לבעל כוח לסרב לתת גת לאשתו; ולרוב הנשים אין משאבים להעסיק עו"ד (או עו"ד מנוסה) מול עוה"ד של בעליהן.אי לכך, אין לבטל את החזקה בעת הזו. החזקה נכונה במרבית המקרים. היא מצליחה לאזן במעט את הקיפוח של כל הנשים על פי דין ושל רוב הנשים על פי מצבן הכלכלית. היא איננה גורמת נזק בלתי מידתי לאבות שכן חזקה זו ניתנת לסתירה במקרים הספורים בהם מתקיים אורח חיים משפחתי אחר. עם זאת, יש לענות על הטענה המשכנעת לכאורה שההחזקה משמרת את אי השוויון בין נשים לגברים בהיותה מנציחה את התפיסה הסטריאוטיפית לפיה האם היא האחראית לגידול הילדים ובהיותה נותנת העדפת זכויות האם על זכויות האב. אין ספק שרצוי להשתחרר מתפיסה הבלתי שוויונית הודות תפקידי אם ואב במשפחה. ברוח זו, קוראת האמנה בדבר ביעור האפליה נגד נשים לאחריות משותפת של שני בני הזוג בגידול ילדיהם. אולם, המציאות רחוקה למרבה הצער מהחזון וממימוש חובתה של ישראל ליישם את הנורמות באמנה. במצב דברים זה, קודם צריך להעניק לנשים שוויון בדיני גירושין ושוויון בהזדמנויות כלכליות ורק אז להוריד את ההגנה המיוחדת של חזקת הגיל הרך. כל עוד ממשיך קיפוחן של נשים בדיני משפחה ובמציאות הכלכלית, אין לתקן עוול בעוול. פרופסור פרנסס רדאי ראש האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר; ראש מרכז קונקורד לחקר יחסי הגומלין בין המשפט הבינלאומי והמשפט הישראלי, המכללה למינהל המסלול האקדמי


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.