אלימות נגד נשים עדויות מהמאה ה13


בעיית הכאת נשים אינה חדשה. יש להודות שעמדתם של פוסקי ההלכה לא הייתה אחידה. מאת הרב ד"ר אלי כהאן רב הקיבוץ עין הנציב מתוך "עונג שבת" טו אלול תשנ"ט.

לעצור את המכה "יככה השם בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובשדפון ובירקון .. יככה השם בשחין מצרים ובעפלים ובטהרים ובגרב ובחרס. יככה השם בשגעון ובעוורון ובתמהון לבב.. דומה על פי קריאת עיתונים שהקללה כבר הפכה לציווי. האלימות גואה, ובכל פינה מכים. בולטת במיוחד האלימות במשפחה. ובמיוחד האלימות נגד נשים. בעיית הכאת נשים אינה חדשה. יש להודות שעמדתם של פוסקי ההלכה לא הייתה אחידה. בארצות האיסלם התופעה לא תמיד גונתה בחריפות שהיינו מצפים לה. היסטוריונים כבר ניתחו את התופעה. באשכנז תקנו תקנה מיוחדת להגן על נשים מוכות. "קול שעוות בנות עמנו ממרחק נשמע על אודות בני ישראל המרימים זרועותיהם להכות נשותיהם, ומי השליט האיש בעניין זה להכות אשתו? הלא מוזהר הוא ועומד שלא להכות שום נפש מישראל. והנה שמענו כי יש מבנות ישראל צועקות על זה ואינן נענות תוך קהילות. לכן גזרנו בתוקף גזירה על כל איש מישראל, להיכנס בחרם לבקשת אשתו או לבקשת אחד מקרוביה, הפסולים לה להעיד, שלא להכות אשתו דרך כעס או דרך רשע או דרך ביזיון, כי לא כן יעשה בישראל. אם חס ושלום יש שורש פורה ראש ולענה אשר ימריא פינו לבלתי היות ירא וחרד לזה, הודענו לבית דין של אותו מקום שתבוא שם צעקת האישה או צעקת קרוביה, לפסוק לה מזונות לפי כבודה." (תקנת רב פרץ מקורביל צרפת מאה 13). זמנים השתנו ואין ספק שהתופעה חייבת להיות מטופלת במלא העוצמה והחומרה. מול הסובלנות שהמשטרה ובתי המשפט מגלים כלפי הבעלים, יש לזכור את דברי חכמי אשכנז בנושא "המכה אישתו עונשו גדול יותר ממכה חברו כי היא יושבת לבטח אצלו ודמעתה מצוייה.. לכן קנסוהו קנס חמור בין בגופו בין בממונו על מה שעבר. והמכה את אשתו מקובלני שיש יותר להחמיר בו מבמכה את חברו, שאינו חייב בכבודו, ובאשתו חייב בכבודה. המהר"ם מרוטנברג המליץ: העוש ה, יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מני רידוי ואף לקוץ את ידו עם רגיל בכך (שו"ת המהר"ם, דפוס פראג, סימן פא.)


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.