ארבע כוסות הן ארבע אמהות


דווקא בימים אלה, שבהם נשים רבות משעבדות את מרצן וזמנן לנקיונות הפסח, כדאי להיזכר בחלקן המרכזי בסיפור הצלת בני-ישראל ממצרים:יוכבד,מרים,המילדת ובת פרעה. http://www.huc.edu/faculty/faculty/marx.shtml

יוכבד יולדת בן למרות גזירתו האכזרית של פרעה. מסייעות בידה המיילדות העבריות, שמלשון התורה כלל לא בטוח שהיו בנות עמנו. מרים בתושייתה עוקבת אחרי התינוק ודואגת לו מרחוק, בת-פרעה מתעלמת מהבדלים אתניים ומעמדיים, ומצילה את התינוק העברי. פעולתה של בת פרעה משקפת סולידריות אנושית טהורה. כל הנשים המופלאות האלה פועלות מתוך מרי אזרחי והתנגדות להוראת המוות של המלך האכזר. מה שמתחיל בו המקרא, זוכה להעצמה וחידוד בספרות חז"ל, המקנה לפועלן של הנשים מִשנה תוקף: מרים נמנית בין נביאות עמנו ובת-פרעה, שנתגיירה לפי המדרש, זוכה לשם, שאותו מוצאים חז"ל בספר דברי הימים - בתיה. אבל לא רק יחידות סגולה פעלו להצלת בני ישראל: מדרש הכתוב בלשון פיוטית קובע: "בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור - נגאלו ישראל ממצרים". מסופר בו על בנות ישראל, שהיו יוצאות לשדות לטפל בבני זוגן, שהשיעבוד הקשה שבר את גופם ואת רוחם. "בשעה שהולכות לשאוב מים, הקב"ה מזמן להם דגים קטנים בכדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים" (בבלי סוטה יא, ע"ב). הן המים, הן הדגים הם סמלים לחיוּת ופריון והנשים משתמשות בהן לטיפול בבני-זוגן: "ומרחיצות אותן וסכות אותן ומאכילות אותן ומשקות אותן ונזקקות להן בין שפתים" (כלומר מקיימות אתם יחסי מין). על ידי כך, זוכות הנשים היוזמות הללו, להקים דור חדש, זה שיזכה לראות את גאולת מצרים. בולטת לעין העובדה, שרבים מסיפורי הגבורה וההצלה הללו מתקיימים בזיקה ובקרבה למים: המיילדות מחלצות את התינוקות ממי השפיר ויוכבד מניחה את בנה בתיבה על שפת היאור (וכאילו מכניסה אותו שוב לרחם סימלי), בת פרעה מוצאת את התינוק בבואה לרחוץ ביאור, "מיילדת" אותו בשנית וקוראת לו משה "כי מן המים משיתיהו" (שמות ב, 11), הנשים הצדקניות, שעליהן מספר המדרש, מטיבות עם בני-זוגן באמצעות רחיצתם במים, האכלתם והשקייתם. לכך נוכל להוסיף את ציפורה, אשת משה וזו שהצילה אותו ממוות בטוח (ד, 24 – 26), שאליה התוודע על יד הבאר. ומרים? המדרש מספר שבאר מים חיים של מרים ליוותה את ישראל בנדודיהם במדבר: "כל זמן שהיתה מרים קיימת, היתה באר מספקת את ישראל. משמתה מרים... `ולא היה מים לעדה` – שנסתלקה הבאר" (תוספתא סוטה יא, א). בארה של מרים שב ומופיע במסורת ישראל בתקופות שונות ובמקומות שונים, כשישראל נצרכו לה. רבות נאמר על הקישור הסמלי של נשים למים ולכלי קיבול לנוזלים. די אם נזכיר את תיאור האהובה בשיר השירים: "מעין גנים באר מים חיים ונזלים מן לבנון" (שיה"ש ד, 15), את הביטוי "מעין חתום" (שם, ד, 12) ואת ההמלצה של בעל ספר משלי: "שתה מים מבורך ונֹזלים מתוך בארך" (ו, 15). דימוי זה של נשים משמש בדבריו של רבי יהודה הנשיא המלמד כיצד על האיש לנהוג באשתו: "אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר" (נדרים כ, ע"ב). ההקשר של האמירה המובאת בדיון בענייני אישות, לא מותיר ספק בכך שהדיבור על "כוס" ועל שתיית יין אינו אלא לשון נקייה לדיון ביחסי האיש עם האישה (וכך סברו גם המפרשים, ראו דברי הר"ן). הקישור בין נשים, מים ושתיה בא לידי ביטוי בטקסים חדשים שנוצרים בהקשר של ליל הסדר. בהגדת הנשים של סן-דייגו (1980), אחת מהגדות הנשים הראשונות שראו אור, הוחלפה כוס אליהו בכוס מרים והיא זו שמוצבת על שולחן הסדר. בהגדות מאוחרות יותר הושאה כוס אליהו על כנהּ, ולצידה הוספה כוס מרים ובה לא יין, אלא מים חיים המסמלים את בארהּ של מרים ואולי את שירת הים שהִנחתה בקרב נשות ישראל. אבל הקישור הזה של נשים לכוסות הברכה של ליל הסדר, אינו פרי הפמיניזם של ימינו. כבר במאה הי"ז על ידי הרב ישעיה הלוי הורביץ בספרו "שני לוחות הברית", שבו זיהה את ארבע הכוסות של הסדר עם ארבע האמהות: ארבע אמהות הם ארבע כוסות. שרה כוס ראשון אשר בחר בנו מכל העמים, כי ... שרה גיירה הנשים. רבקה כוס אגדה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כן התחילה [ב]עשו, וסיימה ביעקב ... רחל כוס ברכת המזון, שיוסף בנה כלכל כל בית ישראל, והיא היתה עקרת הבית... לאה ברכת השיר כוס רביעית... [שממנה] בא נעים זמירות דמשה רבינו עליו השלום (פסחים, מצה עשירה מד). באופן זה, כל אחת מהכוסות מקושרת לדמותה היחודית ולפועלה של אחת האמהות. החוקרת יעל לוין מזכירה מנהג קדום, שאולי מן הראוי להחיותו. בספר הרוקח לר` אלעזר מוורמייזא (אשכנז, המאה הי"ג), נאמר שהביצה והזרוע בצלחת הסדר עומדים כנגד אהרן ומשה ונוסף שם: "ויש משימין עוד תבשיל א` זכר למרים" (נט, עמ` יז), תבשיל זה הוא דג. דגים, שמקום חיותם הוא המים, הם סמל לפריון ואולי גם זכר לנשים הצדקניות, שבישלו דגים לבני-זוגן היעפים במצרים. מי ייתן שנזכה כולנו לשאוב ממי הישועה, שנזכה לעשות את הפסח ביחד כבני חורין ובנות חורין בשמחה ובהרחבת הדעת והנפש.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.