דיווח על נשים בדירקטויונים בחברות ציבוריות


רשות ניירות ערך הוציאה נהלים לחברות ציבוריות לכלול בדיווחיהן מידע הנוגע למינוי נשים לדירקטוריון.

רשות ניירות ערך מחייבת חברות לכלול בדיווחיהן מידע הנוגע למינוי נשים לדירקטוריון רשות ניירות ערך הכניסה לאחרונה למגנא, מערכת הדיווחים הרשמית של הגופים המפוקחים על בהתאם להוראות הרשות לניירות ערך כל חברה ציבורית חייבת לדווח באסיפה הכללית, דיווח על מינוי נשים לדירקטוריון שלה. זאת, כחלק מפעילות לקידום נושא שוויון ההזדמנויות ולחיזוקן הכלכלי של חברות בשוק ההון. חוק החברות קובע כי "בחברה שבמועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון שלה הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני". מאחר ומינוי דירקטור מחייב אישור אסיפה כללית, הוסיפה הרשות לטופס הדיווח במגנא על זימון אסיפה כללית, שתי שאלות המתייחסות לכך: הראשונה, האם על סדר היום מונחת הצעה לאשר מינוי של דירקטור חיצוני; והשנייה - האם מינוי הדירקטור החיצוני הינו בהתאם להוראה בחוק החברות המחייבת מינוי נשים במקרה שהדירקטוריון מורכב מגברים בלבד. כל חברה מדווחת חייבת לענות על השאלה הראשונה, ובמידה והיא משיבה עליה בחיוב – גם על השנייה. רשות ניירות ערך העבירה מהלך זה, במטרה להגביר את יישום החובה למנות לדירקטוריון החברה לפחות אישה אחת, ולהגברת המודעות בקרב הנהלת החברות הציבוריות . הנושא נבדק לאחרונה בידי הרשות לאחר פנייה שנתקבלה מרו"ח איריס שטרק, עד לאחרונה יו"ר דירקטוריון חברת נמל אשדוד. שטרק, סגנית נשיא לשכת רואי חשבון. שטרק והיועצת הבכירה ליו"ר הרשות, עו"ד יעל אלמוג, גיבשו יחד את הרעיון שמטרתו להציף את המידע הנוגע למינוי נשים לדירקטוריון באופן שייכלל בדיווחי החברות, מתוך הכרה בחשיבות המידע לציבור המשקיעים; ובמחשבה שהשתתפות נשים בדירקטוריונים הינה בעלת ערך כלכלי ממשי לחברות. יו"ר רשות ניירות ערך, משה טרי, אמר: "שוק ההון הוא זירה שבה ניתן כל העת ביטוי לכישורי האנשים הפועלים בו. בשוק פועלות לא מעט נשים בעלות יכולת ניהולית גבוהה, כישורי מנהיגות ומומחיות פיננסית – ולפיכך רק הגיוני הוא שחברות ידווחו כיצד הן עומדות ביעד שקבע המחוקק לעניין שילוב נשים בתפקידי מפתח". רו"ח איריס שטרק אמרה: "נשים מהוות כוח מניע לכלכלה ומוכח כי העסקתן תורמת לצמיחה העולמית. המחקרים כיום מראים שחברות מרובות נשים ובעמדות בכירות, משיגות תשואות גבוהות יותר להון ושגיוון כוח האדם בהנהלה ובדירקטוריון, מניב תוצאות טובות יותר לחברות. לפיכך, יש לאכוף את החוק הקיים ובעתיד, אף לפעול לשינויו של החוק כך שיתאים לחקיקה המתקדמת באירופה. המהלך של הרשות נועד לא רק לפעול לקידום שוויון ההזדמנויות אלא להוביל לשיפור ביצועי החברות בשוק ההון ולשיפור רווחיותן". רו"ח שטרק התייחסה בדבריה למחקרים הממחישים כי נשים בעמדות בכירות תורמות לביצועים הפיננסיים של חברות ציבוריות. לדבריה, ארגון Catalyst, גוף מחקר וייעוץ הפועל ללא כוונת רווח בדק את הקשר בין ייצוג נשי בהנהלה לבין הביצועים הפיננסיים של החברה. המחקר, שנערך בארה"ב, בדק 353 חברות מתוך 500 החברות המובילות של ה Fortune, בין השנים 1996 – 2000. במסגרת המחקר נבדקו שני פרמטרים מרכזיים: תשואה להון ותשואה משוקללת למשקיע. תוצאות המחקר הראו שחברות עם ייצוג נשי גבוה בהנהלה (TMT = Top Management Teams), השיגו תשואה להון גבוהה ב – 35.1% ותשואה משוקללת למשקיע גבוהה ב – 34% בהשוואה לחברות שבהן היה ייצוג נשי נמוך בהנהלה. שטרק מסרה כי דו"ח מעודכן יותר של הארגון, שפורסם השנה הציג ממצאי מחקר שבדק את הקשר בין ביצועי חברות לבין ייצוג נשים בדירקטוריונים. לפי מחקר זה, חברות גדולות עם שיעור גבוה של נשים בדירקטוריון רושמות בממוצע ביצועים פיננסיים טובים משמעותית מביצועיהן של אלו שמספר הנשים במועצות המנהלים שלהן קטן יותר. גם כאן, מתבסס הדו"ח על בחינת תוצאות פיננסיות של חברות מרשימת 500 התאגידים הגדולים בארה"ב (רשימת Fourtune), בין השנים 2001 – 2004. במחקר זה נבדקו שלושה מדדים פיננסיים: תשואה להון בעלים, תשואה למכירות ותשואה להון מושקע. בחינת התשואה להון הראתה שביצועי החברות עם שיעור הנשים הגבוה ביותר בדירקטוריון עלו ב-53% בממוצע על ביצועי החברות ששיעור הנשים במועצות המנהלים שלהן היה הנמוך ביותר. בחינת התשואה למכירות העלתה שביצועי החברות בעלות שיעור הנשים הגבוה עלו ב-42% וגם בחינת התשואה להון מושקע העלתה שביצועי החברות בעלות שיעור הנשים הגבוה ביותר במועצות המנהלים שלהן עלו ב-66% בממוצע על ביצועי החברות ששיעור הנשים במועצות המנהלים שלהן היה הנמוך ביותר.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.