האבסת אווזים - התעללות! תיבת החיות


על שולחן בית המשפט העליון מונחת עתירה האמורה להישמע ב- 12.6.00, נגד האבסת אווזים וברווזים למטרת הפקה תעשייתית של כבד אווז.

עובדות: למעלה מחצי מיליון אווזים בשנה עוברים בישראל את תהליך ההאבסה. למעשה ישראל היא המדינה המובילה בעולם בתעשייה אכזרית זו. 1.5 עד 4 ק"ג מזון מוחדרים לכל אווז בכל יום. כמות כזו שווה ל- 20 ק"ג ספגטי ליום לאדם. כמובן שאין אפשרות לאכול כמויות כאלה. הפתרון - האבסה, כלומר החדרת צינור דרך הושט המגיע עד הקיבה, והזרמת המזון ישירות לקיבה. המטרה של האבסה - לגרום לעופות אלה מחלת כבד. הכבד הופך להיות חולה, נפוח ושומני. הכבד המוגדל דוחק באיברים אחרים, וגורם לבעיות נשימה. הצינור המוחדר מדי יום דרך הגרון לקיבה גורם גם לקרעים ברקמות אלו. החקלאים שולחים את האווזים לשחיטה כדילהפיק מהם את כבד האווז, זמן קצר לפני שהם היו מתים בין כה ממחלות כתוצאה מנזקי ההאבסה. עמותת "אנונימוס" שתיעדה את התהליך, מראה אווזים מבוהלים המנסים בכל כוחם להימנע מהחדרת הצינור לגרונם. האבסת אווזים כבר אסורה במדינות: גרמניה, אוסטריה, פולניה, ארצות סקנדינביה, בריטניה, וכנראה גם ברוסיה. עמותת אנונימוס הדואגת לזכויות בעלי החיים, ממשיכה במלחמתה לאסור האבסת אווזים בישראל, במקביל פועלת העמותה לשכנע את הציבור להימנע מלצרוך כבד אווז. כל המעונין להירתם למסע ההתנגדות להאבסת אווזים, מוזמן לכתוב למשרד החקלאות לשר חיים אורון פקס: 03-9485835 או בדוא"ל: sar@moag.gpv.il משרד החקלאות רחוב ארניה 14 הקריה תל אביב. במכתב לשר נבקש ממנו לתמוך בעתירה כדי להוציא מחוץ לחוק את ענף פיטום והאבסה של אווזים וברווזים. עובדות: למעלה מחצי מיליון אווזים בשנה עוברים בישראל את תהליך ההאבסה. למעשה ישראל היא המדינה המובילה בעולם בתעשייה אכזרית זו. 1.5 עד 4 ק"ג מזון מוחדרים לכל אווז בכל יום. כמות כזו שווה ל- 20 ק"ג ספגטי ליום לאדם. כמובן שאין אפשרות לאכול כמויות כאלה. הפתרון - האבסה, כלומר החדרת צינור דרך הושט המגיע עד הקיבה, והזרמת המזון ישירות לקיבה. המטרה של האבסה - לגרום לעופות אלה מחלת כבד. הכבד הופך להיות חולה, נפוח ושומני. הכבד המוגדל דוחק באיברים אחרים, וגורם לבעיות נשימה. הצינור המוחדר מדי יום דרך הגרון לקיבה גורם גם לקרעים ברקמות אלו. החקלאים שולחים את האווזים לשחיטה כדילהפיק מהם את כבד האווז, זמן קצר לפני שהם היו מתים בין כה ממחלות כתוצאה מנזקי ההאבסה. עמותת "אנונימוס" שתיעדה את התהליך, מראה אווזים מבוהלים המנסים בכל כוחם להימנע מהחדרת הצינור לגרונם. האבסת אווזים כבר אסורה במדינות: גרמניה, אוסטריה, פולניה, ארצות סקנדינביה, בריטניה, וכנראה גם ברוסיה. עמותת אנונימוס הדואגת לזכויות בעלי החיים, ממשיכה במלחמתה לאסור האבסת אווזים בישראל, במקביל פועלת העמותה לשכנע את הציבור להימנע מלצרוך כבד אווז. כל המעונין להירתם למסע ההתנגדות להאבסת אווזים, מוזמן לכתוב למשרד החקלאות לשר חיים אורון פקס: 03-9485835 או בדוא"ל: sar@moag.gpv.il משרד החקלאות רחוב ארניה 14 הקריה תל אביב. במכתב לשר נבקש ממנו לתמוך בעתירה כדי להוציא מחוץ לחוק את ענף פיטום והאבסה של אווזים וברווזים. עובדות: למעלה מחצי מיליון אווזים בשנה עוברים בישראל את תהליך ההאבסה. למעשה ישראל היא המדינה המובילה בעולם בתעשייה אכזרית זו. 1.5 עד 4 ק"ג מזון מוחדרים לכל אווז בכל יום. כמות כזו שווה ל- 20 ק"ג ספגטי ליום לאדם. כמובן שאין אפשרות לאכול כמויות כאלה. הפתרון - האבסה, כלומר החדרת צינור דרך הושט המגיע עד הקיבה, והזרמת המזון ישירות לקיבה. המטרה של האבסה - לגרום לעופות אלה מחלת כבד. הכבד הופך להיות חולה, נפוח ושומני. הכבד המוגדל דוחק באיברים אחרים, וגורם לבעיות נשימה. הצינור המוחדר מדי יום דרך הגרון לקיבה גורם גם לקרעים ברקמות אלו. החקלאים שולחים את האווזים לשחיטה כדילהפיק מהם את כבד האווז, זמן קצר לפני שהם היו מתים בין כה ממחלות כתוצאה מנזקי ההאבסה. עמותת "אנונימוס" שתיעדה את התהליך, מראה אווזים מבוהלים המנסים בכל כוחם להימנע מהחדרת הצינור לגרונם. האבסת אווזים כבר אסורה במדינות: גרמניה, אוסטריה, פולניה, ארצות סקנדינביה, בריטניה, וכנראה גם ברוסיה. עמותת אנונימוס הדואגת לזכויות בעלי החיים, ממשיכה במלחמתה לאסור האבסת אווזים בישראל, במקביל פועלת העמותה לשכנע את הציבור להימנע מלצרוך כבד אווז. כל המעונין להירתם למסע ההתנגדות להאבסת אווזים, מוזמן לכתוב למשרד החקלאות לשר חיים אורון פקס: 03-9485835 או בדוא"ל: sar@moag.gpv.il משרד החקלאות רחוב ארניה 14 הקריה תל אביב. במכתב לשר נבקש ממנו לתמוך בעתירה כדי להוציא מחוץ לחוק את ענף פיטום והאבסה של אווזים וברווזים. עובדות: למעלה מחצי מיליון אווזים בשנה עוברים בישראל את תהליך ההאבסה. למעשה ישראל היא המדינה המובילה בעולם בתעשייה אכזרית זו. 1.5 עד 4 ק"ג מזון מוחדרים לכל אווז בכל יום. כמות כזו שווה ל- 20 ק"ג ספגטי ליום לאדם. כמובן שאין אפשרות לאכול כמויות כאלה. הפתרון - האבסה, כלומר החדרת צינור דרך הושט המגיע עד הקיבה, והזרמת המזון ישירות לקיבה. המטרה של האבסה - לגרום לעופות אלה מחלת כבד. הכבד הופך להיות חולה, נפוח ושומני. הכבד המוגדל דוחק באיברים אחרים, וגורם לבעיות נשימה. הצינור המוחדר מדי יום דרך הגרון לקיבה גורם גם לקרעים ברקמות אלו. החקלאים שולחים את האווזים לשחיטה כדילהפיק מהם את כבד האווז, זמן קצר לפני שהם היו מתים בין כה ממחלות כתוצאה מנזקי ההאבסה. עמותת "אנונימוס" שתיעדה את התהליך, מראה אווזים מבוהלים המנסים בכל כוחם להימנע מהחדרת הצינור לגרונם. האבסת אווזים כבר אסורה במדינות: גרמניה, אוסטריה, פולניה, ארצות סקנדינביה, בריטניה, וכנראה גם ברוסיה. עמותת אנונימוס הדואגת לזכויות בעלי החיים, ממשיכה במלחמתה לאסור האבסת אווזים בישראל, במקביל פועלת העמותה לשכנע את הציבור להימנע מלצרוך כבד אווז. כל המעונין להירתם למסע ההתנגדות להאבסת אווזים, מוזמן לכתוב למשרד החקלאות לשר חיים אורון פקס: 03-9485835 או בדוא"ל: sar@moag.gpv.il משרד החקלאות רחוב ארניה 14 הקריה תל אביב. במכתב לשר נבקש ממנו לתמוך בעתירה כדי להוציא מחוץ לחוק את ענף פיטום והאבסה של אווזים וברווזים. עובדות: למעלה מחצי מיליון אווזים בשנה עוברים בישראל את תהליך ההאבסה. למעשה ישראל היא המדינה המובילה בעולם בתעשייה אכזרית זו. 1.5 עד 4 ק"ג מזון מוחדרים לכל אווז בכל יום. כמות כזו שווה ל- 20 ק"ג ספגטי ליום לאדם. כמובן שאין אפשרות לאכול כמויות כאלה. הפתרון - האבסה, כלומר החדרת צינור דרך הושט המגיע עד הקיבה, והזרמת המזון ישירות לקיבה. המטרה של האבסה - לגרום לעופות אלה מחלת כבד. הכבד הופך להיות חולה, נפוח ושומני. הכבד המוגדל דוחק באיברים אחרים, וגורם לבעיות נשימה. הצינור המוחדר מדי יום דרך הגרון לקיבה גורם גם לקרעים ברקמות אלו. החקלאים שולחים את האווזים לשחיטה כדילהפיק מהם את כבד האווז, זמן קצר לפני שהם היו מתים בין כה ממחלות כתוצאה מנזקי ההאבסה. עמותת "אנונימוס" שתיעדה את התהליך, מראה אווזים מבוהלים המנסים בכל כוחם להימנע מהחדרת הצינור לגרונם. האבסת אווזים כבר אסורה במדינות: גרמניה, אוסטריה, פולניה, ארצות סקנדינביה, בריטניה, וכנראה גם ברוסיה. עמותת אנונימוס הדואגת לזכויות בעלי החיים, ממשיכה במלחמתה לאסור האבסת אווזים בישראל, במקביל פועלת העמותה לשכנע את הציבור להימנע מלצרוך כבד אווז. כל המעונין להירתם למסע ההתנגדות להאבסת אווזים, מוזמן לכתוב למשרד החקלאות לשר חיים אורון פקס: 03-9485835 או בדוא"ל: sar@moag.gpv.il משרד החקלאות רחוב ארניה 14 הקריה תל אביב. במכתב לשר נבקש ממנו לתמוך בעתירה כדי להוציא מחוץ לחוק את ענף פיטום והאבסה של אווזים וברווזים. עובדות: למעלה מחצי מיליון אווזים בשנה עוברים בישראל את תהליך ההאבסה. למעשה ישראל היא המדינה המובילה בעולם בתעשייה אכזרית זו. 1.5 עד 4 ק"ג מזון מוחדרים לכל אווז בכל יום. כמות כזו שווה ל- 20 ק"ג ספגטי ליום לאדם. כמובן שאין אפשרות לאכול כמויות כאלה. הפתרון - האבסה, כלומר החדרת צינור דרך הושט המגיע עד הקיבה, והזרמת המזון ישירות לקיבה. המטרה של האבסה - לגרום לעופות אלה מחלת כבד. הכבד הופך להיות חולה, נפוח ושומני. הכבד המוגדל דוחק באיברים אחרים, וגורם לבעיות נשימה. הצינור המוחדר מדי יום דרך הגרון לקיבה גורם גם לקרעים ברקמות אלו. החקלאים שולחים את האווזים לשחיטה כדילהפיק מהם את כבד האווז, זמן קצר לפני שהם היו מתים בין כה ממחלות כתוצאה מנזקי ההאבסה. עמותת "אנונימוס" שתיעדה את התהליך, מראה אווזים מבוהלים המנסים בכל כוחם להימנע מהחדרת הצינור לגרונם. האבסת אווזים כבר אסורה במדינות: גרמניה, אוסטריה, פולניה, ארצות סקנדינביה, בריטניה, וכנראה גם ברוסיה. עמותת אנונימוס הדואגת לזכויות בעלי החיים, ממשיכה במלחמתה לאסור האבסת אווזים בישראל, במקביל פועלת העמותה לשכנע את הציבור להימנע מלצרוך כבד אווז. כל המעונין להירתם למסע ההתנגדות להאבסת אווזים, מוזמן לכתוב למשרד החקלאות לשר חיים אורון פקס: 03-9485835 או בדוא"ל: sar@moag.gpv.il משרד החקלאות רחוב ארניה 14 הקריה תל אביב. במכתב לשר נבקש ממנו לתמוך בעתירה כדי להוציא מחוץ לחוק את ענף פיטום והאבסה של אווזים וברווזים.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.