הבורסה צוללת והכסף שלך לאן


בימים טרופים אלה שהבורסות העולמיות יורדות על רקע האטה כלכלית עוברים המשקיעים ימים קשים כאשר תיקי ההשקעות מתכווצים יום יום.קובי אליסוף מנהל "מרווחים שוק הון" מביא כללים וטיפים לניהול תיק סולידי . www.mirvahim.co.il

ניהול תיק סולידי מאוזן – הגישה הנכונה. גל הירידות החל כאשר הוטלו מגבלות על האזרחים הסינים ללוות ולהשקיע כסף בבורסות הונג – קונג ושנחאי. הירידות התפשטו במזרח והשוק האמריקאי. הירידות המשיכו כאשר גריספאן (הנגיד האמריקאי הקודם) התבטא בנושא מיתון אליו יקלע המשק האמריקאי, ומשבר הבנקים למשכנתאות המשניות. משקיעים אשר התפתו לאחזקת מניות גבוהה כי ראו שהשווקים חיוביים ניזוקו. חשוב לאפיין את רמת החשיפה של המשקיע לפני אירועי ירידה ולא לאחר ירידה. יש למפות את הנכסים הפיננסיים (ואת משך החיים הממוצע ) מול התחייבויות של המשקיע. למשקיע סולידי קיימת חשיבות בשימור של הקרן ההשקעה . כאן המקום לציין שני מושגי יסוד: שיעור תשואה נטו [NET RATE OF RETURN] הרווח הכולל הנוצר מהשקעה בנייר ערך מסוים בניכוי המס על הרווח. מדדי סיכון סטיית תקן [STANDARD DEVIATINO] מדד המשמש לציון מידת פיזור ערכיו של משתנה בהתפלגות תדירויות סביב הממוצע האריתמטי שלו המשמש מדד לסיכון השקעה בנייר ערך מסוים. קיימים מדדי סיכון נוספים אך זהו פרק לימוד בפני עצמו. המושג תשואה הינו חד חד ערכי למונח סיכון. ככל שהסיכון גבוהה יותר התשואה גבוהה יותר , לדוגמא: ריבית אג"ח מדינה- תשואה ברוטו : צמוד+ 3.2% מח"מ 4.6 שנים. ריבית אג"ח קונצרני - יפנאוטו : תשואה ברוטו : צמוד +7.9% מח"מ :4.5 שנים. כלומר ניתן לראות שהאג"ח המסוכן יותר משלם ריבית גבוהה יותר. רמת הסיכון שמומלצת על ידי למשקיע סולידי היא רמת סיכון נמוכה.מרווחים 80/20


הרכב התיק המומלץ לפי אפיק ובאחוזים: $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ אג"ח מדינה 40 אג"ח בשקלים \ צמוד אג"ח במט"ח 10 אג"ח מדינה ומדורגים בעולם במטבעות עיקריים אג"ח קונצרניים ואג"ח להמרה 30 אג"ח להמרה שאינם בדרך כלל במסלול מנייתי. מניות בארץ עד 10 עד 10% - בהתאם למצב השוק. מניות בחו"ל עד 10 עד 10% - בהתאם למצב השוק. סה"כ 100 אחוז. סה"כ רכיב מנייתי הינו עד 20% אבל אין המשמעות שבכל רגע נתון נהיה בחשיפה מלאה לשוק המניות. מטרתנו היא לייצר תשואה עודפת על תשואה בנקאית תוך נטילת סיכון מינימאלי. הציפייה לתשואה מתיק סולידי תהיה ברמות של % 7 -% 10 לשנה. לחודש האישה פגישת ייעוץ חינם. לפנייה לשאלות: קובי אליסוף 03-5669566


• ההנחות שהונחו במסמך הינן כלליות ובהחלטה על אופי הניהול נצטרך לבחון ולהמליץ לכל משקיע באופן אינדיבידואלי בהתאם למצבת הנכסים וההתחייבויות הכוללת שלו וכן לפי תקציב המחייה של המשקיע.


************************************************ מסמך זה הוכן על ידי חברת א.ב.מרווחים שוקי הון בע"מ,יתכן כי מטבע הדברים ואפשר והפרטים יהיו חסרים או בלתי מעודכנים. אשר על כן מופנה מסמך זה לגופים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמך המסמך החלטות השקעה. אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום יעוץ או הזמנה לרכוש( או למכור) את ני"ע המוזכרים בו .ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת א.ב.מרווחים שוקי הון בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם , אם יגרם, למאן דהוא כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. חברת א.ב.מרווחים שוקי הון בע"מ מחזיקה עבור לקוחותיה ועבור עצמה, את ני"ע המוזכרים במסמך זה, כולם או חלקם, והיא עשויה למכור הן במגמת קניה והן במגמת מכירה, בכל אחד מניירות הערך הנ"ל. ***********************************************


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.