הנחיות פיקוד העורף


באתר פיקוד העורף כל המידע והנחיות על התנהגות בעת אזעקה. http://www.oref.org.il/

באתר מפה אינטראקיבית לאזורים השונים עם ההוראות, סרט וידאו המדגים את הנתנהגות בעת נפילת קדאמים וגראדים ועוד.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.