כמה ציטוטים ממשפטו של אהוד אולמרט


אני מאד מקווה , שהפרקליטות תערער, וכי לא נישאר בסוף רק עם שין גימלים שוכבים על הגדר.

כמעט בקר שלם הקדשתי לקרוא את פסק הדין הכולל 741 עמודים – מלאים בתיאורים מפורטים . וככל שקראתי כך התעצבנתי, וככל שניסיתי להבין את הפרטים, הרגשתי בושה, על איך נראה אחד מבכירי המנהיגים. נכון וידוע לכל בוגר שנה ראשונה בפקולטה למשפטים , כי בניגוד למשפטים אזרחיים- במשפטים פליליים, האשם צריך להיות מעבר לכל ספק, ולא תמיד התוצאה- תקבע ,באמת, מי הצודק. לא מספיקים החשדות והתחושות הקשות. כל מסע העליהום על הפרקליטות ועל מגישי כתבי האישום, ממש לא צודקים וגורמים עוול לעובדים רציניים ואחראיים. כמובן שאין לי כוונה להלאות את הקוראים בכל הציטוטים המעניינים . אני מאד מקווה כי הפרקליטות תערער , וכי לא נישאר בסוף רק עם שין גימלים שוכבים על הגדר. איני מוסיפה פרשנות לדברים, אלא רק, כאמור , מביאה כמה ציטוטים. אני מאד מקווה כי גם אתם הקוראים, תתעצבנו כמוני, כשתראו איך התנהל, אחד מהבכירים. בבית משפט המחוזי בירושלים עמוד 18 סעיף 37 ג. הראיות שהובאו לפניני, אינן מוכיחות, - מעל לספק סביר- כי הנאשם היה מודע לגביית הכספים העודפים , ולשימוש שנעשה בהם. טענת הנאשם כי לא היה מודע לדבר, איננה חפה מקשיים. עם זאת, אין בראיות שהוצגו כדי לקבוע במידת הוודאות הנדרשת במשפט פלילי , כי גרסת הנאשם אינה אפשרית וסבירה. ד. הראיות שהובאו לפנינו מוכיחות- במידת הוודאות הנדרשת במשפט פלילי- כי הנאשמת ידעה על הצגת מצג שווא לארגונים, וכן ידעה והורתה על גביית כספים עודפים בעקבות מצג שווא זה ועל השימוש שנעשה בהם למימון נסיעות צבוריות. סעיף 38 ה. לפי כתב האישום , שיטת המרמה שבה פעלו הנאשמים וראשונטורס , נעשתה בהסתר ולא בגלוי, ואולם הראיות מלמדות כי הטפול בנסיעות היה גלוי ופתוח ולא נעשה בהסתר.............ההתנהגות הגלויה אינה מתיישבת עם שיטת מרמה מכוונת כמתואר בכתב האישום. עמוד 20 ,21 סעיף 40 ב. הראיות המבססות את האישום , אמנם אינן צריכות ללמד על מניע לביצוע העבירה , עם זאת לא ניתן להתעלם מהעובדה כי לנאשם לא היה , לכאורה, מניע ממשי לפעול בשיטת מרמה, כדי להשיג כספים עודפים למימון נסיעות פרטיות. הכספים העודפים שמשו בעיקרם למימון של נסיעות של אשת הנאשם ובני משפחתו, ואולם חלק ניכר מהנסיעות שבהן השתתפה אשת הנאשם, היו נסיעות שלכאורה ניתן היה לקבל עבורן מימון מהמדינה או מגורם אחר שהזמין את הנאשם לנסיעה. ............ זאת ועוד חובו של הנאשם בגין השימושים האמורים, על פי הראיות, היה אמור לכאורה להיות נמוך מזה הנטען בכתב האישום והנאשם לא היה מודע למלוא גובה החוב. סעיף 41 ב. .........הנאשם היה בתקופה הרלוונטית עסוק ביותר ואין לשלול כי לא התעמק בפרטי העניין ולא הקדיש תשומת לב רבה למסמכים אלה. חמור ביותר האמור לגבי הנאשמת שולה זקן, בעמוד 23 סעיף 44 ...........אין לשלול , כי הנאשמת לא שיתפה את הנאשם בדבר כדי לא להטרידו בעניינים שסברה כי ביכולתה להסדיר בעצמה, כפי שנהגה גם בעניינים אחרים . עמוד 45 סעיף סעיף 105 כפי שיבואר בהמשך, אין אנו רואים לנכון להעתק לבקשת המאשימה ולהעדיף בנושאים האמורים את דבריה של ריסבי-רז בחקירתה במשטרה על עדויות שאמרה בבית המשפט. עמוד 141 סעיף 260 .........קיימים מסמכים ספורים שעל פרושם חלוקים הצדדים. הפירוש שניתן להם על ידי המאשימה הינו פרוש סביר. ........לא ניתן להתעלם מטענתו הסבירה של הנאשם לפיה, נוכח עיסוקיו הרבים, הוא עיין במסמכים ברפרוף ולא התעמק בפרטיהם, כפי שאנו עושים עתה. המסקנה היא כי אין במסמכים כדי להוכיח, מעבר לספק סביר כי הנאשם הורה על גביית כספים עודפים או ידע על קיומם. עמוד 226 סעיף 486 כפי שיפורט להלן , לאחר בחנו את הראיות הצריכות לעניין ושקלנו את טענות הצדדים, הגענו למסקנה כי אין זה בלתי סביר, שהנאשם אכן סבר כי טיסותיה של רעייתו, בנסיבות צבוריות מומנו על ידי המדינה או על ידי ארגונים. ומכאן העובדה כי שלא שלם עבור טיסות אלו מכיסו הפרטי אין בה כדי ללמד על מודעותו לכך שעלותן קוזזה אל מול כספים עודפים שעמדו לזכותו בראשונטורס. לגבי השאלה של עקיפת מכרז של האוצר לגבי נסיעות לחו"ל ונסיעה , כאילו דרך משרדים אחרים, באופן שהאוצר לא ידע. עמוד 330 סעיף 794 בתשובתו כפר הנאשם בעובדות ובטענות שבפרק ג לאישום הראשון, וציין כי הנחה את אנשי משרדו לנהוג בהתאם להוראות חשב משרד הת"מת. כמו כן נטען בתשובה כי הנאשם לא עסק בנושאים אלה ומכל מקום הדברים לא היו בידיעתו האישית בזמן אמת. 373 עמודים מתייחסים לפרשת ראשונטורס עמוד 427 סעיף 919 בפרשת טלנסקי לגרסתו של הנאשם, הוא לא ידע על קיום גרעון. , אלא רק לקראת הפקת דוח למבקר המדינה.(פברואר 1999) ורק זמן רב לאחר שהחוב כוסה , סיפר לו מסר כי הכסוי נעשה על ידי לקוח שלו. ........ בהמשך סיכם למעשה הנאשם את גרסתו לפני שהפנה את מסר לטלנסקי לפני שנוצר הגרעון, לא היה מעורב יותר בעניין. רק בחקירה במשטרה שמע כי טלנסקי הוא זה שכיסה את החוב בבנק. עמוד 456 סעיף 959 לא יכול להיות ספק בעינינו כי שליחת מכתבי המלצה עבור טלנסקי ,שנעשתה בהיותו של הנאשם שר, תוך שימוש במסמכים רשמיים של משרד התמ"ת היתה התנהגות פסולה אשר העמידה את הנאשם בניגוד ענינים. .........


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.