כנסס אשכנזים -הזמנה


הקשת הדמוקרטית המזרחית והמרכז ןלחינוך רב-תרבותי,מכללת בית ברל המרכז לחינוך מארגנים יום עיון לזכרה של ויקי שירן ז"ל. ברל כנס לזכרה של ד"ר ויקי שירן יום ה`, 3 ביוני 2004בית ברל הכניסה חופשית

סדר יום 08:30-09:00 הרשמה, התכנסות וכיבוד 09:00-09:30 מושב פתיחה 09:00-09:15 מר יגאל צחור, ראש המרכז הרעיוני-חינוכי, קרן ברל כצנלסון מר יועד אליעז, ראש המרכז לחינוך רב-תרבותי, מכללת בית ברל ד"ר רפי שובלי, הקשת הדמוקרטית המזרחית 09:15-09:25 גב` עלמה שירן, בתה של ויקי שירן: לזכרה של אמא 09:25-09:30 ד"ר אראלה שדמי: על פעלה של ד"ר שירן בבית ברל מושב I זהות 09:30-11:11:05 ד"ר אראלה שדמי, מכללת בית ברל, יו"ר 09:30-09:50 ד"ר יוסי יונה, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בן גוריון ו"הקשת הדמוקרטית המזרחית": בין הגמוניה תרבותית לשליטה כלכלית 09:50-10:10 גב` רחל ג`ונס, בימאית קולנוע: מהאחר של אירופה לאירופה של האחר 10:10-10:30 ד"ר מירי פרוייליך, החוג להיסטוריה, מכללת בית ברל: היבטים שונים של הזהות האשכנזית 10:30-10:50 מר סלמאן נאטור, סופר ומחזאי, מנהל המכון ע"ש אמיל תומא לעיונים ישראלים ופלסטינים: מפגש תרבויות מזרח ומערב 10:50-11:05 דיון 11:05-11:20 הפסקה מושב II ממשל 11:20-12:55 גב` קציעה אלון, "הקשת הדמוקרטית המזרחית" ו"אחותי", יו"ר 11:20-11:40 ד"ר אראלה שדמי, קרימינולוגית, ראש המחלקה ללימודי מגדר, מכללת בית ברל: המשטרה כמשרתת ההגמוניה 11:40-12:00 ד"ר אסתר הרצוג, אנתרופולוגית, ראש החוג למדעי החברה, מכללת בית ברל: על בירוקרטיה והיבטים עדתיים 12:00-12:20 גב` יאלי השאש, החוג להסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת חיפה, ו"אחותי": האידאליזציה של האם האשכנזית והשלכותיה התקציביות על מדיניות הילודה, 1962-1973 12:20-12:40 גב` נטע עמר, עורכת דין, פמיניסטית מזרחית: מבט על האשכנזיות במערכת המשפט בישראל 12:40-12:55 דיון הפסקת צהריים 13:00-14:00 מושב III תרבות 14:00-15:55 ד"ר צביה וולדן, מכללת בית ברל, יו"ר 14:00-14:20 פרופ`-אמריטוס חיים אדלר, בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית: אשכנזים מול מזרחים: פער תרבותי או פער חברתי 14:20-14:40 ד"ר סמי שלום שטרית, אוניברסיטת קליפורניה, ברקלי ולוס אנג`לס: בדלנות ואינטגרציה בחינוך הישראלי: המבט הציוני האשכנזי 14:40-15:00 גב` דליה כהן ויטאל, החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה והקשת הדמוקרטית המזרחית: "אוניברסליות" מערבית "לוקאליות"מזרחית: אופני ביסוסה של ההגמוניה התרבותית בישראל 15:00-15:20 גב` הוניידה ע`אנם, המחלקה לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית: הרווח הכפול שביסוד הנאורות-לכאורה בישראל 15:20-15:40 ד"ר קרין עמית, המרכז למנהיגות איכותית ו"מכון כרמל" למחקרים חברתיים: האמנם אשכנזים? בחינת תקפות קטגוריית המוצא האתנית האשכנזית בקרב מהגרים וצאצאיהם בשוק העבודה הישראלי 15:40-15:55 דיון 15:55-16:10 הפסקה מושב IV פוליטיקה 16:10-18:10 16:10-16:30 ד"ר עמית קמה, המכללה האקדמית ספיר: קול אחד לכולנו: תיחום חברתי של כותבי מכתבים ל"הארץ" 16:30-16:50 פרופ` סלים תמרי, המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת ביר זית, מנהל המכון ללימודי ירושלים: על מצבו של היהודי-ערבי 16:50-17:10 פרופ` סמדר לביא, אנתרופולוגית, "אחותי": והקשת הדמוקרטית המזרחית המרות טרנסצנדנטליות של גזענות: כשפים, נבואה וקסמים במחנה השלום הישראלי 17:10-17:30 ד"ר גל לוי, מדע המדינה, האוניברסיטה הפתוחה והקשת הדמוקרטית המזרחית: על "שינוי" והמשכיות 17:30-17:50 ד"ר יוסי דהאן, מרכז אדווה והקשת הדמוקרטית המזרחית: תקשורת: בין בעלות צולבת ל"מדברים מהשטח" 17:50-18:10 דיון 18:10-18:20 הפסקה רב-שיח ודיון מסכם 18:20-19:30 גב` נורית חג`אג`, מנכ"לית, "הקשת הדמוקרטית המזרחית", מנחה משתתפים: מר ניר ברעם, סופר, עורך בהוצאת "עם עובד" ד"ר איבון דוייטש, פעילת שלום פמיניסטית מר אופיר עבו, "הקשת הדמוקרטית המזרחית" לפרטים נוספים: הקשת הדמוקרטית המזרחית, 03-524-7702 ד"ר רפי שובלי, 052-2640-314 hakeshet@netvision.net.il המרכז לחינוך רב-תרבותי, מכללת בית ברל, 09-747-6383 yoade@beitberl.ac.il rose@beitberl.ac.il


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.