לבית המשפט יש בטן מלאה על המעסיקים


מלחמתו של בית הדין הארצי לעבודה לביצור מעמדה של העובדת היולדת ונגד סטריאוטיפים מפלים (עע 627/06 אורלי מורי נגד מ.ד. פילו בע"מ).

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קיבל השבוע רוח גבית חזקה מצד בית הדין הארצי לעבודה, שעיקר מהיסוד את הנורמה שנשים הן הנושאות בנטל גידול הילדים והן אלה שמצופה מהן להפסיד ימי עבודה בשל כך. פסק הדין התקדימי ניתן בתביעה של עובדת שהרתה וילדה תאומים. במהלך הריונה נקבע במשוב של מקום העבודה כי מדובר בעובדת טובה ש"מצבה האישי בשלב זה מונע ממנה התקדמות לשלב הניהול". בתקופת היעדרותה מהעבודה גייס המעביד עובדת אחרת לתפקיד, בלי שאמר לעובדת כי תפקידה זמני וכי היא מחליפה עובדת שילדה. במהלך חופשת הלידה העובדת ביקרה במקום העבודה, והממונה שאלה אותה, "לא יהיה לה קשה עם תאומים?". במועד בו הייתה אמורה העובדת היולדת לשוב מחופשת הלידה היא פוטרה, בנימוק של חוסר התאמה. בשיחת הפיטורים אמר לה המנהל כי "הנסיבות השתנו. עכשיו יהיה לך קשה עם שלושה ילדים". לטענת המעביד, העובדת האחרת ביצעה תפקידה טוב יותר מהעובדת היולדת. המעביד פדה בכסף את 45 הימים בהם הייתה אמורה לשוב לעבודה לאחר חופשת הלידה (כיום 60 ימים). בית הדין הארצי קבע כי המעביד הפר את חוק עבודת נשים וחובות השימוע החלות על מעביד המפטר עובד, ואת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בשל הפרות אלה חויב המעביד לפצות את העובדת בסכום כולל של 50 אלף שקל. בית הדין קבע כי מטרת המחוקק לתת לעובדת שילדה הזדמנות ממשית, אמיתית וכנה להשתלב בחזרה בעבודה ולכן חובה על המעביד להחזירה לעבודה לאחר חופשת הלידה לתקופה שנקבעה בחוק עבודת נשים (אז 45 יום היום 60 יום), וכי הוראת המחוקק קטגורית ואינה מותירה כלל שיקול דעת למעביד, זולת החובה עליו להחזיר את העובדת לעבודה בפועל. בית הדין קבע כי מטרת המחוקק אינה מטרה כלכלית בלבד, כי אם לתת לעובדת היולדת הזדמנות להשתלב חזרה בעבודה, ונוכח מטרה זו, המעביד אינו רשאי לפדות חובה זו בכסף. בנוסף, קבע בית הדין הארצי כי ההערות לעובדת לגבי הקשיים שיהיו לה בהשתלבות בעבודה הן הערות מפלות בעלות אופי סטריאוטיפי פסול וכי ספק אם האמירות היו נאמרות לעובד שהוא גבר והיה צפוי להיות אב לשלושה ילדים קטנים. על פניו פסק דין זה הינו נדבך חשוב נוסף בביצור מעמדה של האישה והאם העובדת. פסק הדין התקדימי ביטל את הפרשנות שהייתה רווחת עד כה, לפיה המעביד אינו מחויב להחזיר את העובדת היולדת לעבודה עם סיום חופשת הלידה, והוא רשאי לפדות את התקופה של 45 או 60 הימים. לאור פסק הדין, העובדת היולדת לא צריכה עוד לחשוש כי בתקופת היעדרותה מן העבודה במהלך חופשת הלידה, עובד אחר יתפוס את מקומה ולא תינתן לה ההזדמנות לחזור ולהשתלב בעבודה. מקומה של העובדת היולדת שמור לה בתקופת חופשת הלידה, והמעביד מחויב לאפשר לה לחזור למקום העבודה, אפילו אם לדעתו ממלא המקום טוב יותר. זאת ועוד: הנורמה המונחלת בפסק דין זה הינה לעקר מן השורש תפיסה סטריאוטיפית של האישה, כמי שנושאת בנטל של גידול הילדים ומי שמצופה ממנה להקריב לשם כך את עבודתה. למעשה אומר בית המשפט למעביד כי כשם שהבאת ילדיה של העובדת לעולם לא נעשתה בהתייעצות איתו – כך גם אופן גידולם אינו מעניינו. הכותבת היא שותפה במשרד ש.הורוביץ ושות` המתמחית בדיני עבודה


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.