להוציא לחם מן הארץ בגידות אשת פוטיפר שבועות ועוד


"להוציא לחם מהארץ"- לימוד לכבוד חג השבועות. במסגרת פעולות "בינה"- המרכז ללימוד וחינוך לזהות יהודית ותרבות ישראלית הפועל בסמינר אפעל, נערך לילה של לימוד לכבוד חג השבועות תחת הכותר:לחם .

חג השבועות הוא חג הקשור לחקלאות, עיבוד אדמה ובו קוצרים את החיטה ונהגו לאפות שתי ככרות לחם ולהעלותם מנחה בבית המקדש. הדוברים והדוברות:חביבה פדיה, מריאנה רוח מדבר, דב אלבוים, ארי אלון, חיים באר, מוקי צור העלו אספקטים שונים של חג זה בהקשר למשמעויות השונות של הלחם. המנחה לאלוהים היא תודה למתת המן ( לחם המדבר), שניתן לבני ישראל למען יזונו ממנו במשך ארבעים שנה. למן היו טעמים רבים בהתאם לאוכליהם וגם מתת נבואית שעזרה למשה לפתור סוגיות משפחתיות. כמו למשל בני זוג שכל אחד האשים את השני בבגידה. חיכה משה לבקר ולפי מקום המצאות המן ידע מי האשם. אם נמצא בבית אביה סימן שסרח עליה ואם נמצא בבית בעלה סימן שסרחה עליו. כמו כן הייתה שיטה של גמול ועונש, כאשר אלה שמעשיהם זיכו אותם בכינוי צדיקים, המן ירד לפתח בתיהם, בינוניים יצאו ולקטו ורשעים שטו ולקטו. תלמוד בבלי מסכת יומא דף עה/א. כל אחד טעם בו טעם אחר. הבחורים היו אוכלים אותו כלחם, שנאמר (שמות טז`) הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, הזקנים כצפיחית בדבש שנאמר (שם) וטעמו כצפיחית בדבש והיונקים כחלב משדי אמם שנאמר ( במדבר יא`) והיה טעמו כטעם לשד השמן והחולים כסולת מעורב בדבש והגויים היו טועמים אותו מר. (מדרש תנחומא שמות פרק כה`). רבי יהודה לייב מגור ב"שפת אמת", ספר במדבר לשבועות תרמ"ז אומר שביום הבכורים מסר בחי` הדיבור, ואשים דברי בפיך..( שיוכלו בני האדם בעזרת הדיבור להוציא מעיינות מים חיים מהתורה). לכן נקרא יום הביכורים שבזה היום נגמרה הבריאה, כאילו נתחדש העולם. זהו יום מתן תורה. כמו בכל חג שבועות מתן תורתנו מקבלים בני ישראל חלק התורה המתחדשת כל ימות השנה. ויום זה שורש התורה של כל השנה. הלחם המוזכר בפרשת יוסף ואשת פוטיפר מעלה משמעות אירוטית ללחם ואכילת לחם פרושה קיום יחסים עם אישה. לכן נאמר בפרשה " ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל." פרשנים התייחסו לפסקה אניגמטית זו להלן כמה מפתרונותיהם: רש"י ד"ה כי אם הלחם- היא אשתו אלא שדבר בלשון נקיה: בעל הטורים:- "כי אם הלחם אשר הוא אוכל" בגימטרייה "היא אשתו". כלי יקר: כי אם הלחם אשר הוא אוכל פירש רש"י היא אשתו כמ"ש ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך...וקרא לאשתו בכינוי לחם כי כמו שהלחם משביע לכל חי יותר מן כל דבר הזן, כך בעילות של היתר משביעים אותו אבר, להוציא בעילות של איסור שאינן משביעים..... מעניין שמקום הולדת המשיחים היה בבית לחם.... האישה היא ה"פת בסלו" של הגבר וכותבים רבים ביניהם ש"י עגנון מתייחסים לנושא האוכל, הארוחה ועריכת השולחן במשמעויות אלה. כמו שבלומה ב"סיפור פשוט" עורכת את השולחן לפני הירשל ושמה מפה רק על חצי השולחן שלפניו המשמעות מכוונת לאפשרות החתונה ביניהם. דבר המודגש בתיאור העוגיות שאפתה שטעמם וריחם משכר. הירשל שאכלם אמר שעל עוגיות כאלה ראוי לברך ( הצעת חתונה), דבר שאימו לא מוכנה לקבל. צמד "זמרי הוד" עופר כליף ואבי בן דב הנעימו בשירים הקשורים ללחם והקהל שר שירי לחם והאזין לסיפורי לחם. מסתבר שהבחירה בצד הפשוט, הגופני, הארצי יצרה ערב מעמיק, מרשים ומהנה. כמו שנאמר: "אם אין קמח אין תורה".


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.