לכבוד יום האשה- כמה מילים על רחב הזונה


איני מבינה את הראש של חז"ל,-על מה חשבו, על מה דברו ועל מה פנטזו.

יהושע פרק ב "וישלח יהושע בן נון מן השיטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמור. לכו ראו את הארץ ואת יריחו. וילכו ויבואו בית אשה זונה ושמה רחב וישכבו שמה. ......... ויאמר למלך יריחו לאמר. הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ.......וישלח מלך יריחו אל רחב לאמר הוציאי האנשים הבאים אליך, אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ באו . ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו ותאמר . כן באו אלי האנשים ולא ידעתי מאין המה........ ( ולמרגלים אמרה ) ועתה השבעו נא לי בה`, כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד..... ותורדם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת...... " יהושע פרק ו "ולשניים האנשים המרגלים את הארץ אמר יהושע בואו בית האשה הזונה והוציאו משם את האשה ואת כל אשר לה ,כאשר נשבעתם לה. ויבואו המרגלים ויוציא את רחב ואת אביה ואת אמה את אחיה ואת כל אשר להם ואת כל משפחותיה הוציאו וייחום מחוץ למחנה ישראל...... ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה החיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה , כי החביאה את המלאכים אשר שלחי יהושע לרגל את יריחו." בכך למעשה, באופן די מפורט ונרחב מסיים ספר יהושע את הספור על רחב. איני נכנסת כרגע לשאלה, אם מדובר במוכרת מזון או בזונה מצויה. למרות , שלעניות דעתי - האישית, לפי הספור על תמר אשת ער- בספר בראשית, (בראשית לח ) " ותכס בצעיף ...ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנה. ויראנה יהודה ויחשבנה לזונה". התנך יודע להגדיר למה התכוון, ולא מתבייש לומר את המילה. אפשר לקבל את הטענה כי , אכן היתה מספקת מזון, וכך הפכה למקום מפגש ורכילות, שמעה וידעה המון. בסיורנו הארכיאולוגיים בארץ- בערים עתיקות, ראינו כי ישנם שני סוגים של חומות. בעיר המוקפת בחומת סוגרים, בין החומות גרו אנשים- ברובם עניים. אתמול- בשיעור, במסגרת קורס תנ"ך ומלואו המרצה –ינון שבטיאל, הסטנדיפסט המרתק- בהרצאה סיפר פרט מעניין- אשר הפתיע אותי ואחרים בכיתה . לפי דעתם של חז"ל, יהושע התאהב ברחב הזונה, בהתאם לכל כללי היהדות , התגיירה והפכה ליהודיה כשרה. לא חשב על סטוצים ולא עשה שום דבר רע, ( לא ברור לי בן כמה יהושע היה ) אך נשא אותה לאשה. ו- 8 נביאים בדורות שונים היו צאצאיה , אפילו חולדה הנביאה. אינני מבינה את הראש של חז"ל – על מה חשבו על מה דברו ועל מה פנטזו . ומאיפה המציאו דברים , שאין עליהם כל רמז בתנ"ך , וכתובים בצורה מפורטת וברורה כל כך . כדי שקוראי היקרים, לא יחשבו שאני ממציאה דברים, אני מצטטת כאן מהמקורות- בדיוק את המילים. שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה, ואלו הן: נריה, ברוך, ושריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל, ושלום. רבי יהודה אומר: אף חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה היתה... מיני ומינך תסתיים שמעתא; דאיגיירא ונסבה יהושע" (מגילה דף יד ע"ב). המדרש מגדיל לעשות ומוסיף לרשימה: "ויש אומרין אף יחזקאל ובוזי" (ספרי זוטא פרק י ד"ה וכי). לפי הגמרא במגילה (יד), יהושע גייר את רחב הזונה ונשא אותה לאישה, . רחב היתה זונה כל ימיה, אך כיון שהגיעה להכרה אמיתית בהקב``ה ומסרה נפשה להציל את המרגלים, קירבה הקב``ה וזכתה למדרגות גבוהות וכדאיתא בחז``ל (מגילה יד:): שנשאה יהושע ונולדו ממנה ז´ נביאים ואף חולדה הנביאה. כי מי שזוכה לקרוב הקב``ה שכרו רב לאין שעור. וכן יתרו שזכה שיתר פרשה בתורה.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.