לתלמידים יש גם זכויות


ומה עם החובות? יום בו יש לעגן זכויות תלמיד בסיסיות בחוק, כשנהלים והנחיות של משרד החינוך אינם מספיקים, הוא לדעתי יום עצוב. חוק זכויות התלמיד שהתקבל אתמול בכנסת, מצביע על בעייתיות קשה ברמת המורים, ברמת התלמידים ובקשר ביניהם.

עיון בסעיפי החוק החדש מלמד על הבעיות שהתהוו בתקופה האחרונה, וניסוח הסעיפים מעלה שאלות ותמיהות. להלן סעיפי החוק: 1. כל תלמיד יהיה רשאי לגשת לבחינות בגרות מבלי שהמנהלים והמורים יציבו בפניהם תנאים מוקדמים. למקרא סעיף זה נשאלת השאלה. מדוע לא מגישים את כל התלמידים לבחינות הבגרות? האם מגישים רק תלמידים שיש סיכוי סביר שיעלו את אחוזי ההצלחה של בית הספר? האם הדיחו תלמידים שהיוו סיכון לתדמית בית הספר? 2. אסור להעניש תלמיד שהוריו לא שילמו כספים שנדרשו לשלם, או שהתנהגו בצורה לא נאותה כלפי התלמידים. הורים אכלו בוסר ושיני בנים תכהינה? ממתי התחילו להעניש תלמידים על עוולות הוריהם? מאידך גיסא, מה הסנקציות שיש ביד מורה כשהורה מאיים עליו ופועל נגדו באלימות, במכות ואיומים? איזה מסר התנהגות כזו משדרת לילד של ההורה האלים? האם הורה לא צריך לדעת שהתנהגות כזו תפגע בראש וראשונה באינטרס שלו כלפי ילדו? 3. לא יורחק תלמיד מבלי שניתנה לו או להוריו זכות שימוע בפני וועדה מיוחדת. תלמידים יוכלו לערער על החלטות הוועדה בפני בית דין מיוחד לעניינים מנהליים. חבל שחוק כזה היה צריך להיחקק במדינה דמוקרטית, ועצוב לחשוב שרק חוק עוצר מבעד תלמיד לערער על הרחקתו. 4. אסור להפלות תלמיד על רקע עדתי כלכלי או חברתי, או בגלל דעות פוליטיות שלו או של הוריו. חוק זה בא להילחם במנהג הקיים בחלק ממוסדות חרדיים, המפרידים בין אשכנזים וספרדים. חוק כזה, גם לא יאפשר למורה להרחיק תלמידה אשר הביעה את חוסר הזדהותה עם דרכו של יצחק רבין (מקרה שאירע לפני כמה חודשים). 5. עונשי גוף אסורים סעיף החוק האחרון מעלה הרהורים נוגים על הנעשה בבתי ספר, על כך שתלמידים הולכים לבית הספר עם נשק קר, על הפחד, על התקיפות, סחיטות, איומים, כלומר אלימות על כל גילוייה. זו הסיבה שנראה לי שהחוק כפי נוסח לוקה בחסר כי לא מוזכרות חובות התלמיד, חסרים בו סממנים של התמודדות עם הבעיות האמיתיות של האלימות וסמים בבתי הספר, חסרה בו ההתחייבות לשמור על זכויות התלמידים והתלמידות אלו כלפי אלו, כדי שלפחות תוגדר התנהגות פסולה, כזו שבאה לידי ביטוי באונס הקבוצתי של הנערה משומרת והנערה מרמת השרון, (או בפרשת הכדורגלנים הצעירים והנערה). אם יונח קו ברור בין התנהגות פסולה לבין התנהגות הוגנת, מעשים כאלה לא יוכלו להיראות כ"שובבות נעורים".


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.