מדרשי בתיה בת פרעה


בפירוש "באר אברהם" להגדה של פסח מאת ר` אברהם גראטי מפראג מתוארים יציאת מצרים ואחדים מסימני הסדר כמוסבים על דמויות נשים,ובכללן בתיה בת פרעה. לפיכך הסדר הזה מצוות אנו לקרוא את מדרשי בת פרעה. תמונה: בת פרעה ומשה- Perso Wanadoo.

יעל לוין, מדרשי בתיה בת פרעה: עיון נלווה לליל הסדר, ירושלים תשס"ד (68 עמ`). בפירוש "באר אברהם" להגדה של פסח מאת ר` אברהם גראטי מפראג, שראה אור בזולצבאך תס"ח (1708), המחבר מבאר אחדים מסימני הסדר כמוסבים על דמויות נשים, ובכללן בתיה בת פרעה. ר` אברהם גראטי מסב את סימן "רחצה" כולו על דמות זו, שירדה לרחוץ ביאור כדי להציל את משה (שם, ג ע"ג). בתיה מוזכרת אף ברמז לסימן "מוציא", כשהמחבר כותב בין היתר כי מכיוון שמשה היה שקול כנגד שישים ריבוא ישראל, על כן הצלתה את משה נחשבת כאילו הוציאה את כלל ישראל ממצרים (שם, ג ע"ג-ע"ד). יש לציין כי כבר ב"פרי עץ חיים" לר` חיים ויטאל (ירושלים ה`תש"מ, שער חנוכה, פרק ד, עמ` תסז), נזקפת גאולת מצרים לזכותה של בתיה בת פרעה.


על יסוד דברי ר` אברהם גראטי, מוגש בקובץ זה במהדורה ניסויית לקט מקורות מהספרות התלמודית והמדרשית הנסבים על אודות בתיה, שמהם עולה ומתגלה דמותה ופועלה, וזאת כהרחבה של גישתו על אודות תרומתה. קטעים אלו מיועדים ללימוד בליל הסדר או כהכנה אליו. הם מחולקים לנושאים אחדים, כאשר לכל סעיף הוקדם מבוא קצר. סעיפי הקובץ הם: מדרשי הכתובים, התרגומים הארמיים, רשימות הנשים הכשרות, כניסתה של בתיה לגן עדן בחייה, מדרשי אשת חיל, המקרא המשוכתב. המבוא כולל אף עיון במקורות הספרות המדרשית בהם נזקפת גאולת מצרים למעשיהן של דמויות נשים: לנשים הצדקניות שעודדו את בעליהן בשעבוד ועוררום לפריה ורביה; לנשים במצרים שגדרו את עצמן מן הזנות; למרים הנביאה; לשרה, רחל ולאה שהעניקו את שפחותיהן לבעליהן ולרבקה ששמה את מבטחה בקב"ה בהליכתה עם אליעזר. בהמשך הקובץ מובא נוסח מעודכן של שני בתי תוספת לפיוטו של יניי "ויהי בחצי הלילה", שנתחברו בידי כותבת שורות אלו בשנת תשס"ב. הפיוט "ויהי בחצי הלילה" בוחן את המאורעות מנקודת ראותם של הגברים הנוגעים בדבר, כאשר ההידרשות העקיפה היחידה לדמות נשית היא הנאמר "דנתה מלך גרר בחלום הלילה". שורה זו מוסבת על אבימלך, אשר לאחר שנטל את שרה נגלה אליו הקב"ה בחלום לילה והודיעו "הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל" (בראשית כ, ג), ובעקבות זאת השיבהּ. שני בתי התוספת מעלים את המאורעות שאירעו את אימותינו בליל פסח. מדרשי בתיה בת פרעה כולל עוד עיון קצר בתפילת "מי שבירך" שחיברה המשוררת היהודייה הלמדנית מאיטליה רחל מורפורגו, שבה היא מייחלת שהמקדש ייבנה ושיזכו לעלות ולהקריב את קרבן הפסח, תפילה אשר מוצע כי ראוי לחדש את אמירתה. את מדרשי בתיה בת פרעה ניתן לרכוש בחנויות הספרים לודביג מאיר ברח` שלומציון המלכה בירושלים; ליכטנשטיין ברח` שטראוס בירושלים, ליד כיכר השבת; בחנות ניסן לוי ברח` קרן קיימת 13 בירושלים וכן ישירות דרכי.אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.