מוסר נשים ופוליטיקה


ספר חדש "השיח האלטרואיסטי – מוסר נשים ופוליטיק" מאת שרה שלו202 עמ`, פרדס הוצאה לאור, חיפה 2003

הספר עוסק בחקר האלטרואיזם כתופעה חברתית מורכבת ובוחן אותו בספקטרום הרחב ביותר; בהגדרת ממדיו, בפרקטיקה ובדינמיקה שלו, ובתפקידיו בחיים החברתיים. ההתמקדות היא בסוכניו החברתיים המחוללים והמקיימים אותו: המתנדבים, הארגונים, ובעיקר הנשים, דרך יחסי גומלין של עזרה, תרומה וטיפוח. הטיעון המרכזי הוא שלאלטרואיזם זיקה חזקה למגדר, וכי הוא פועל כעיקרון המארגן את המוסר הנשי. מתוך מחויבות ואחריות אישית לחברה, הנשים מנהלות עם זולתן שיח אלטרואיסטי בדגם "יחסי תרומות". יחסי גומלין של נתינה ותרומה, הבאים לידי ביטוי בפרקטיקות השונות: בגידול הדורות הבאים ובטיפוח המשפחה, במקצועות השירות, בהתנדבות, בתנועות לשינוי חברתי נגד אלימות, ולמען שלום ושוויון. בהיות תופעות אלו תלויות מגדר, הן בלתי מוכרות כנושאי מוסר ותת מוערכות בחברה אנדרוצנטרית. למרות זאת יש בהן העברה תרבותית ערכית, של אמון, סולידריות ואלטרואיזם בחברה. הכרה בחשיבותם ואימוצם הפוליטי של אלו, בדגם יחסי תרומות אלטרואיסטי עשויים להיות כח אדיר בקידום חברה מטפחת במאה ה-21 . הרעיונות המועלים בספר מנסים לשחרר מכבליהם את המושגים המקובלים של אתיקה, מגדר ופוליטיקה, כפי שקובעו בפילוסופיות המערביות ובמחקר המדעי עד כה. במקומם מוצעים גישה תיאורטית, דגם מעשי וסיפורים אלטרנטיביים, התורמים לחשיבה חדשה ולהערכה מחודשת להסברים קיימים של יחסי גומלין חברתיים, בתחום המוסר הפרטי והציבורי. בספר שישה פרקים: הפרק הראשון סוקר שאלות מפתח באלטרואיזם מנקודות מבטן של הדיסציפלינות השונות: הפילוסופיה, הביולוגיה ומדעי החברה השונים, תוך ביקורת מקיפה על עמדותיהן מנקודט מבט פמיניסטית. הפרק השני מציע כלים מושגיים ופרדיגמה סוציולוגית חדשה בחקר האלטרואיזם. הפרק השלישי מציג ארבעה ארגוני מתנדבים בישראל, ומשתמש בהכללה התיאורטית של דגם יחסי-תרומות. הפרקים הרביעי והחמישי דנים בזיקה בין אלטרואיזם ומגדר: אלטרואיזם נשי של טיפוח ודאגה בחיי היומיום ואלטרואיזם נשי במצבים קטסטרופליים במלחמה. הפרק השישי והאחרון מרחיב את היריעה ומציע פרדיגמה של מוסר חברתי ודרכי יישום אישי ופוליטי למען מימושו של חזון החברה הפוסט-מודרנית והאלטרואיסטית.


Pardes Publishing House 28 Yosef st., Haifa 33145, Israel. Tel. 04-8641939, Cell. 051-417641 e-mail: pardes@aquanet.co.il *מחיר: 59 ש`; ברכישה ישירה מההוצאה תינתן הנחה של 20% (47 ש` כולל דמי משלוח בארץ)


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.