מילגות לנשים ללימודי מדע


קול קורא ממשרד המדע והטכנולוגיה למילגות לנשים ללימודי מדע והנדסה,לאור אחוז הנשים הנמוך בלימודי הנדסה .לפי נתוני התמ"ס,בשנת תשס"א הגיעו אחוזי הנשים, בתחומי הנדסת מכונות ל-9%, בהנדסת מחשבים-חשמל ל-11%,בהנדסה אווירונאוטית ל-12%, ובהנדסת חשמל ל-14%. www.most.gov.il

משרד המדע והטכנולוגיה חרט על דגלו מחויבות לפעילות לקידום נשים למדע וטכולוגיה, כשהמטרה היא שחלקן של הנשים בשוק העבודה בתחומים אלו – בכל הדרגות – ישקף את חלקן באוכלוסיה. במסגרת זו המשרד מעוניין לעודד סטודנטיות שכבר בחרו בתחומי הלימוד בהן נשים אינן מיוצגות לפי חלקן באוכלוסיה ולגייסן לפעילות שיארגן המשרד בשנים 2004 - 2003 לעידוד ולקידום נערות ונשים בתחומים אלו. לשם כך תחולקנה כ- 30 מלגות ע"ס 10,000 ש"ח כל אחת. חלוקת המלגות תהיה ע"פ הכללים הבאים: תנאי זכאות: 1. סטודנטית מן המניין לתואר ראשון בלבד במוסד אקדמי מוכר בישראל במסלול ראלי בפקולטה להנדסה או למדעים מדוייקים , במצב אקדמי תקין, ובשנת הלימודים השנייה לפחות, ובתנאי שאין זו השנה האחרונה ללימודים לתואר ראשון. 2. אזרחית ישראל או תושבת קבועה בישראל. 3. נכונות לפעילות ולהקדשת זמן לקידום נערות ונשים למדע וטכנולוגיה. קריטריונים לבחירת הזוכות: 1. ממוצע ציונים. 2. תחום לימודים. תינתן עדיפות לתחומים בהם על פי נתונים רשמיים אחוז הנשים קטן יותר . 3. מקום לימודים/מגורים . תינתן עדיפות ללימודים/מגורים בפריפריה. 4. מעורבות חברתית בהווה ובעבר. המשרד מצפה מהזוכות במלגה לתרום היקף של 100 שעות לפחות לקידום נערות ונשים למדע וטכנולוגיה, בשנת 2003-4 בפעילויות שונות, כדוגמת: · הרצאות בפני תלמידים ותלמידות. · הדרכה בקורסים מדעיים-טכניים לנערות ולנשים (למשל – מחשבים, אינטרנט). · עזרה בלימודים לתלמידות בנושאים מדעיים-טכנולוגים. · עזרה בארגון כנסים ואירועים אחרים של המועצה לקידום נערות ונשים למדע וטכנולוגיה. תנאי ההגשה: את הבקשות יש להגיש ב- 4 עותקים על גבי הטפסים המיועדים לכך בצירוף המסמכים הנלווים, כך שיתקבלו לא יאוחר מתאריך 1.6.2003. את הטפסים ניתן לקבל באגף לקרנות מחקר במשרד המדע, והטכנולוגיה, או באתר האינטרנט של המשרד:http://www.most.gov.il. סטודנטיות שלהן אושרה מלגה בעבר אינן רשאיות להגיש בקשה נוספת. לקבלת מידע: גב` אורה חביב , טל` :02-5411142, דואר אלקטרוני: ora@most.gov.il גב` ענת קרמני, טל`: 02-5411185, דואר אלקטרוני: anatk@most.gov.il הכתובת להגשת הבקשות: גב` אתי חן, האגף למדעי החברה, משרד המדע והטכנולוגיה הקריה המזרחית, בנין ג`, ת.ד. 49100, ירושלים 91490


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.