נפתחה הועדה הלאומית לטכנולוגיה חברת המידע והידע


ועדת ראש הממשלה לחברת טכנולוגית המידע יצאה לדרך השבוע בראשות איציק כהן סגן החשב הכללי באוצר וניר ברקת . הועדה מונתה ע"י ראש הממשלה אולמרט ותתרכז בנושאי ממשל בתנופה,ההון האנושי וחינוך, שתוף דיגיטלי וצמצום פערים, רווחה ובריאות וכלכלת המידע. www.maor.gov.il

בשנת 2003 הוקמה הועדה הלאומית הראשונה לטכנולוגיה חברת המידע והידע, במינוי ראש הממשלה אריאל שרון וכעת יוצאת לדרך ועדת 2007. מטרות הוועדה לשמש כגוף מוביל ומנחה ברמה הלאומית לרתימת טכנולוגיית המידע והתקשורת,לצורך השגת היעדים החברתיים והכלכליים של מדינת ישראל. איציק כהן,סגן החשב באוצר ויוזם פרוייקט ממשל זמין הצליח בהתלהבותו ובחזונו,לסחוף את המומחים במיחשוב ובמידע וחינוך מהסקטורים הציבורי, הפרטי, האקדמי,צבאי (מיל) והחברתי .כן השכיל לשתף בוועדה נציגי מיגזרים שונים: חרדים,ערבים,נשים בעלי מוגבלויות ועוד. ניר ברקת,ציין את חשיבות שקיפות המידע בחינוך למשתמשים ולמקבלי החלטות.היעד הראשון הוא לצמצם הפער הדיגיטאלי ברמת ילד בסיום בית ספר יסודי,אם לא נעצור את הפער בשלב זה הפער רק יילך ויגדל. בהמשך הציגו המשתתפים נושאים שונים מביניהם אתיקה, קביעת מדדים לפעולות הועדה,פעולות לגיל השלישי, נגישות המידע,תחרות הדור הבא של המתכנתים מהמזרח ועוד. נקווה אכן שהועדה תהיה מאור לגויים אבל קודם כל תסלול את הדרך לחסרי הידע והנגישות הדיגיטאלית בארצנו. עוד על הועדה בכתבתו של יהודה קונפורטס http://www.pc.co.il/Index.asp?ArticleID=11863&CategoryID=72


פרוטוקול מישיבת היסוד. ********************* סיכום מושב ראשון שהתקיים ביום 6 למרץ 2007 השתתפו: מר יצחק כהן– יו"ר הועדה מר ניר ברקת – המשנה ליו"ר הועדה חברי הועדה: גב` סוהילה אבו גוש, מר אהרון אהרונוב, פרופ` ניב אחיטוב, ד"ר חיים אילוז-איילון, גב` גליה אלבין, הרב יעקב גוטרמן, ד"ר איילה גליקסברג, גב` יפה ויגודסקי, ד"ר דינה לבל משתתפים נוספים: אפלבאום מיכל, האלוף (במיל.) יצחק איתן, מר יצחק בר-איתן, מר שמעון ברונר, מר עוזי ברלינסקי, מר רונן גופר, גב` נאוה גלעד, מר בועז דולב, מר יובל וגנר, גבי מיכל וולנסקי, גב` רחל זמשטייגמן, מר דני ימין, גבר אילנה כהן, עו"ד אורית לב שגב, מר אילן למדן, גב` סופיה מינץ, גב` לילך קדם, מר יהודה קונפורטס, הרב הרשל קליין, האלוף (במיל.) אודי שני יועצים לועדה: ד"ר גילה זלכה, גב` אירית חצרנוב, ד"ר יוני מזרחי עיקרי הדברים: 1. הפגישה הראשונה התמקדה בהתוויית מסגרת לעבודת הועדה מבחינת החזון,המהות והתכנים וכן בקביעת סדרי עבודת הועדה. 2. יו"ר הועדה, מר יצחק כהן בירך את חברי הועדה לרגל מינוים לועדה הלאומית והודה להם על נכונותם להצטרף לעשייה. הוא סקר את פעילות הועדה הקודמת והישגיה והציג את יעדי הועדה המחודשת ומתווה פעולתה. הועדה תתרכז במספר מוקדי פעילות: ממשל בתנופה, ההון האנושי וחינוך, שתוף דיגיטלי וצמצום פערים, רווחה ובריאות וכלכלת המידע. מר איציק כהן יוביל באופן אישי את מוקד הפעילות של ממשל בתנופה. גם מוקד השיתוף הדיגיטלי יזכה לתשומת לב מרבית בשנת 2007, וזאת תוך מעורבות רבה של משרד החינוך ושרת החינוך. 3. מר ניר ברקת, המשנה ליו"ר הועדה, הציג את האני מאמין שלו ואת נושא הפעילות המרכזי שהוא מתעתד להוביל - הון אנושי וחינוך. זהו תחום ורטיקאלי רחב המצריך תשתיות מורכבות ואינטגרציה רחבה בין המערכות השלטוניות במדינת ישראל ברמה הארצית והמקומית. החזון הוא להגיע למצב של שקיפות מידע אודות מערכת החינוך תוך התמקדות בשלושה תחומים: הנגשת המידע, יצירת הפלטפורמה וצמצום הפערים הדיגיטליים. השאיפה היא להביא ליכולת קבלת החלטות מושכלת המבוססת על מידע זמין: הורים יוכלו לקבל מידע אודות הפעילות בבתי הספר וההישגים היחסיים של בתי הספר; קובעי מדיניות יקבלו ראיה רחבה אודות פורטפוליו חלוקת המשאבים (ברמת משרד החינוך, עמותות, גופים פילנתרופיים); מדדי תוצאתיות יאפשרו לקבל החלטות על תגבור, עידוד ואף סגירה של בתי ספר. חלק מנתונים אלו קיימים כיום אולם הדגש שלהם הוא על תשומות ופחות על תפוקות. המידע נדרש היא ברמה של כלל המדינה, הרשות המקומית, בית הספר. נקודה נוספת שהודגשה בהמשך על ידי דוברים נוספים היא הצורך להתמקד במספר מוגדר ותחום של נושאים, כדי למנוע התבדרות ולהבטיח תוצאות מדידות ומהירות. 4. מר בועז דולב, מנהל פרויקט תהילה במשרד האוצר, התייחס לנושא ממשל בתנופה: פרוייקט תהילה מספק כיום תשתיות רוחביות רבות. יש מקום להרחיב את הנצילות של השירותים הקיימים ויש מרחב גדול לעשייה. המשימה המרכזית היא לאגם תהליכים רוחביים חוצי ארגונים, ולרכז מידע המפוזר במשרדים רבים כדי להפוך אותו לנגיש לצבור. בנוסף, הכוונה היא לגבש תוכנית אב חמש שנתית של ממשל זמין במדינת ישראל ובמסגרת זו להתייחס, בין היתר, לשאלות אלו. 5. ד"ר חיים אילוז איילון אשר יעמוד יחד עם ד"ר גילה זלכה בראש ועדת השיתוף הדיגיטלי, הדגיש כי ככל שאנו מתקדמים, וככל שכמות המידע גדלה, גדלים גם הפערים. קיימת פעילות של גופים רבים, ממשלתיים והתנדבותיים, אולם חסר תיאום בין גופים אלו. במסגרת הועדה בכוונתו לפעול לקידום התיאום בין הארגונים. 6. גב` סוהילה אבו גוש, הממונה על החינוך במזרח ירושלים, הדגישה את הממשק בין נושא הפערים הדיגיטליים וההון האנושי והחינוך. אלו שני נושאים קרובים מאד וחשוב לטפל בהם בראיה כוללת. 7. ד"ר איילה גליקסברג מציעה להדגיש יותר את נושא המיומנויות ופחות את החינוך שמהותו היא פחות טכנולוגית. מסתייגת מהדגשת יתר של נושא המיומנות , ומיעוט שימת הלב לחינוך לשימוש נבון תוך בקרה , שמהותו ערכית ולא טכנולוגית. המיקוד צריך להיות כפול: מצד אחד, להבטיח הקנית מיומנויות. מצד שני, להדגיש את הצד האתי שהוא מאד חסר בדיון הציבורי כיום. יש לקדם את הטמעת מיומנויות התקשוב גם במסגרות בלתי פורמאליות. 8. גב` יפה ויגודסקי הודתה כי הנושאים סבוכים. ברור שההון האנושי תלוי, לטוב ולרע, במערכת החינוך של המדינה, אלא שלפער הדיגיטלי שני מישורים: מצד אחד, חובתה של המדינה להקנות מיומנויות תקשוב, בדיוק כפי שזו חובתה ללמד קריאה וכתיבה. המדינה באמצעות הועדה צריכה לטפל במניעת הפער. מצד שני, יש כבר דורות של מבוגרים אשר חסרים את המיומנויות הנדרשות. המערכות החדשות לא ישמשו אוכלוסיות אלו שאינן משתתפות בחברת המידע. נקודה נוספת ביחס לגופים ההתנדבותיים העוסקים בצמצום הפער - תהיה זו אוטופיה לשאוף לאיגום משאבים בינם לגופים הממשלתיים העוסקים בנושא. 9. הרב גוטרמן, ראש מועצת מודיעין עילית, הדגיש את הצורך בשיתוף הלמ"ס במחקר ומדידה. סוכם כי פרופסור יצחקי יוזמן לפגישה הבאה של הועדה. עניין נוסף הוא חשיבות שתוף המגזר העסקי בתהליך והצורך להגדיר פרויקטים מעשיים ותכליתיים. היבט אחרון הוא השיתוף הנדרש עם משרד החינוך בקביעת תכני הלימודים. 10. הרב קליין העלה את הצורך בהתייחסות לייחודיות של החברה החרדית הנוטה פחות להשתתף ולהיחשף לאינטרנט ולעולם המידע ואת הצורך למצוא את האופנים שבהם ניתן לקרב אליהם את הטכנולוגיה. 11. פרופסור ניב אחיטוב העלה שני נושאים מרכזיים הקשורים בועדה: הצורך בהגדרת גבולות הגזרה ומניעת התפרשות יתר. בנוסף, דרישה להגדרת מדדי ביצועים של הועדה עצמה. סוכם כי במסגרת גיבוש תוכנית הפעולה של כל תחום מיקוד, יוגדרו הפרוגרמה ותחומי הפעולה וכן שיטת הערכת הביצועים של התחום. 12. מר יובל וגנר, יו"ר "נגישות ישראל", הזכיר את ההתייחסות לנושא אנשים עם מוגבלויות, בפרט בהקשרים של מדידה והערכה . בעולם קיימים אלפי מרכזים ייחודיים לאנשים עם מוגבלויות, והוא מציע לבחון מודלים מצליחים לצמצום פערים לבעלי מגבלות נגישות. מר איציק כהן ציין כי הנושא מקבל קדימות גבוהה בתוכניות ממשל זמין וכי קיימת הוראת תכ"ם מיוחדת המחייבת נגישות באתרי הממשלה. 13. מר ניר ברקת התייחס לשיתופי פעולה של הממשל עם המגזר העסקי. המודלים המצליחים בעולם הם כאלו בהם המגזר העסקי יוזם, מוביל ומפקח, בעוד שהביצוע נעשה על ידי עמותות ומלכ"רים. שתופי פעולה אלו צריכים להיעשות על פי קריטריונים וכללי פיקוח מוגדרים. לממשלה חסרון לגודל בהשוואה למלכ"רים אשר להם גמישות מחשבתית והם יכולים לקדם ביתר קלות פעילויות שהממשל יוזם ומעוניין לפתח. 14. ד"ר דינה לבל הרחיבה את ההגדרה של פערים דיגיטליים: אין מדובר על גילאי בתי ספר בלבד. חשוב לשתף גם נכים, גילאי +55, אשר יכולים ליהנות מעולם המידע ומשיפור איכות החיים. 15. גב` נאוה גלעד, המובילה את נושא השתוף הדיגיטלי באגוד האינטרנט הישראלי, הצטרפה אף היא לדברים אלו והדגישה את החשיבות בהרחבת ההגדרה של e-inclusion ובהכללת קבוצות אוכלוסיה נוספות ביעדי התוכנית להרחבת ההכלה הדיגיטלית. עניין נוסף הוא נושא האתיקה והגברת המודעות לסיכוני עולם המידע דווקא בקרב דור ההורים. יש צורך להתגייס לפרסום ותגבור מודעות ההורים ביחס לשימוש נכון, הצורך בהפעלת שקול דעת והגדרת סייגים לשימוש שעושים ילדים באינטרנט. ההגדרה צריכה להיות של "אזרח מקוון" שהוא חלק מהתא המשפחתי המקוון. 16. גם ד"ר איילה גליקסברג מצטרפת לקריאה להרחיב את הגדרת המיקוד של הפער הדיגיטלי ולא להתמקד בילדים בלבד. 17. גב` גליה אלבין התייחסה למודל מחשב לכל ילד והציעה להרחיב אותו במובן של פתיחת מאגרי מידע ואתרי אינטרנט לשימוש הצבור. עלה גם הצורך בשיווק פעילות הועדה לשם קידום המודעות לנושאים הפעילות. הוצע למקד את חגיגות ה- 60 של המדינה בנושא החינוך והטכנולוגיה. 18. מר דני ימין הדגיש את הצורך בלימוד מצב העולם ובאימוץ פרקטיקות מצליחות. כך לגבי תחום כלכלת המידע וכך בכל התחומים האחרים הקשורים בפעילות הועדה. לזהות מה ניתן ללמוד מהעולם ומה ניתן ל"ייצא" לעולם. 19. מר עוזי ברלינסקי התייחס לשלושה נושאים: הציע שלא להשתמש במילה איגום משאבים כי אם לשאוף לתיאום ורצון לפעולה משותפת. בעניין מיקוד פעילות הועדה הציע שלא להסתפק בנושאים של חזון ותיאוריה, כי אם להגדיר פרויקטים מעשיים, דוגמת פתיחת בתי הספר בשעות אחר הצהרים לשם הכשרה טכנולוגית. נושא אחרון הוא האתיקה והסיכונים ברשת. הוא לוקח על עצמו לרכז את נושא האתיקה ואת תת ועדת האתיקה. 20. מר יהודה קונפורטס הדגיש את הכח הטמון בסמכותה של הועדה הלאומית וביכולתה לדרוש ולבצע. 21. גב` אילנה כהן התייחסה לפער הדיגיטלי בקרב נשים בישראל, למיעוט תקציבי המו"פ לנשיםולשיעור האפסי כמעט של פטנטים הנרשמים בישראל על ידי נשים. 22. סיכום מושב ראשון: • הועדה תתכנס אחת לחודשיים. • יוקמו חמישה צוותי פעולה: ממשל בתנופה (מר איציק כהן) , הון אנושי וחינוך (מר ניר ברקת), שיתוף דיגיטלי (ד"ר חיים אילוז איילון וד"ר גילה זלכה) , סקטור עסקי (גב` גליה אלבין ופרופ` ניב אחיטוב) , אתיקה (מר עוזי ברלינסקי). • לקראת המפגש הבא יכין כל צוות מסמך מסגרת אשר יכיל סקירה עולמית, יעדים לשלוש שנים ויעדים ממוקדים לשנת - 2007. • באחריות כל ראש צוות להוביל את המהלך ולהבטיח עמידה ביעדים. על ראש הצוות לגייס חברים לצוותו. • חברי תת הועדות יקבלו כתבי מינוי רשמיים. • החומרים יועברו אל חברי הועדה הלאומית שבוע לפני המפגש הבא. • יועצי הועדה יצרו קשר עם החברים כדי לתאם את הפעילות ולסייע ככל הניתן בקידומה. רשמה: אירית חצרנוב, מרכזת הועדה


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.