נשים וחנוכה


שלושה סיפורי נשים, גבורתן ונכונותן לתת את נפשן למען קודשי ישראל,קשורים בחג החנוכה. האם גם היום הן היו נחשבות לגיבורות? לגיבורות ולנשים חג חנוכה שמח!

הרקע של התקופה. השנים: התקופה שלפני 165 לפני הספירה. בארץ שולטים הסורים הליניסטים, שנחשבו נאורים ופתוחים. התרבות היוונית סימלה בעולם את הקידמה. הפילוסופיה, מדעי הטבע, השירה, האמנות הפלסטית ותרבות הגוף, כל אלה התפתחו בתקופה ההיא. הישוב היהודי בארץ ישראל שמר על יחודו היהודי, ולאהצטרף ל"חגיגת" ההליניזם. בזמן שלטונו של תלמי הניחו ליהודים לחיות לפי אמונתם, אבל עם הזמן התחילו תהליכים לכרסם בזהות היהודית. בקרב החברה היהודית עצמה חל תהליך התייוונות. התרבות החדשה, המתירנית, הנאורה, קסמה לשכבה האינטלקטואלית בעם. בנוסף, אנטיוכוס שהופיע לאחר תלמי כבר לא היה סובלני כקודמו. הוא הפך את ירושלים לעיר יוונית,וזאת בעידוד אותם היהודים המתייוונים שהלכו אחר הקידמה הנאורה וראו בטקסים היהודיים פולחן חשוך ומפגר התנגדו להם כמובן נאמני התורה ששמרו בקנאות עלהמנהגים ומצוות המסורת )מוכר??( אנטיוכוס שרצה לכפות את שלטונו על כולם, הכריז על גזירות האוסרות את חוקי התורה. אסור לערוך ברית מילה, אסור לשמור שבת, אסור להקריב קורבנות. הוא טרח לערוך טכסי הקרבת קורבנות על מזבח אלילים דווקא בבית המקדש הלחץ על נאמני התורה גרם למרד שפרץ במודיעין במשפחת החשמונאים. בראש הכפר עמד מתתיהו בן יוחנן, וחמשת בניו: יוחנן הגדול, שמעון התרסי, יהודה המכבי, יוחנן הוופסי ואלעזר החורני. היוונים רצו לאלץ את יוחנן להקריב חזיר על מזבח האלילים. יוחנן סרב, אבל אחד מהמתייוונים קם להקריב את החזיר במקום יוחנן, כדי לרצות את היוונים וכדי לתת ביטוי לזלזול שלו בקודשי ישראל. )אלו רק אבנים ואין אבנים קדושות.(. מתתיהו הניף את חרבו וכרת את ראש המתייוון ובכך בעצם נתן את האות להתחיל במרד. המשפחה נמלטה להרים, ומשם ניהלה את המרד. מתתיהו הזקן נפטר ובנו יהודה מונה למפקד. יהודה רצה להגיע לירושלים ולטהר את בית-המקדש. בקרב המכריע שנערך קרוב לירושלים גבר צבאו הקטן והדל של יהודה על הצבא הגדול של היוונים. מנהיגותו של יהודה, והעניין למענו לחמו אנשיו, תרמויחד לניצחונותיהם על היוונים, למרות היותם מעטים ומבודדים הדרך לירושלים נפתחה. יהודה ואנשים מיהרו לבית המקדש ומצאו בו הרס, חורבן, פסלים ואלילים. בכ"ה בכסלו, שנת `ג תקצ"ה, 165 לפני הספירה הלועזית, טיהרו יהודה ואנשיו את בית המקדש וערכו בו חנוכת בית. זה גם היה היום שבו נמצא פך שמן קטן, חתום בחותמו של הכוהן הגדול. נעשה נס, והשמן הספיק לשמונה ימים. על רקע זה מסופרים שלושה סיפורי גבורת נשים ונכונותן להקריב עת עצמן ואת ילדיהן על מזבח האמונה בקודשי ישראל והדבקות בתורה. סיפורה של יהודית: סיפור הגבורה של יהודית נקשר במסורת מעשי החשמונאים המצביא הולופרנס הקים מצור על העיר בתול שביהודה, וניתק אותה ממקורות המים. עברו 43 ימי מצור, והצמא הביא רבים מהתושבים אל ראשי העיר, שבקשו מהם להיכנע כדי לא למות בצמא. יהודית שהייתה אלמנה, הצליחה לצאת מהעיר ולהגיע למחנה האויב ולרכוש את ליבו של הולופרנס. לאחר ארבעה ימים, השקתה אותו ביין, ובהיותו שיכור כרתה את ראשו כשנודע הדבר, נפוצו חייליו לכל עבר והעיר ניצלה. יש אומרים שיהודית היא בתו של מתתיהו החשמונאי ואחותו של יהודה המכבי, ולכן נהגו לקרוא את ספר יהודית בחנוכה. סיפורה של חנה ושבעת בניה: היוונים חייבו את היהודים להתייוון, וחנה, אף ששבעת בניה הוצאו להורג לעיניה, אחד אחד, לא נשברה, והמשיכה לעודד אותם לא להיכנע ולא להשתחוות לפסל . סיפור שלישי על נשים שהקריבו עצמן למען המרד: רבים מנאמני הדת ברחו מפני אנטיוכוס אל המדבר והתירו מאחורם את הנשים. הנשים רצו להפעיל לחץ על הגברים כדי שיצאו להילחם ביוונים, הן איימו על הגברים שאם לא יחזרו ולא יילחמו נגד היוונים תתאבדנה כל הנשים על ילדיהן, היולדות בצעו ברית מילה לבניהן, אף שזה היה בניגוד לחוק והשליכו את הוולדות ואת עצמן מהחומה, וכך חזרו הגברים הצטרפו למרד ויצאו להילחם ביוונים. אלו סיפורי הגבורה שמשבחים הקרבה עצמית למען העיקרון של שמירת הזהות היהודית על סממניה. על אף קדושת החיים, במצבים בהם יש סכנה לזהות היהודית האמונית, עיקרון ה"יהרג ובל יעבור" גובר.אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.