סוכות וקהלת


אין כמו ארבעת המינים: אתרוג, הדס, ערבה ולולב, להזכיר לנו את מצוות האיחוד ואת העובדה שבסופו של דבר אנחנו עם אחד, ואפילו האתרוג ה"מיוחס" כביכול, לא יתקיים בלי התאחדותו עם הערבה הפשוטה. סוכות טו' - כא' תשרי.

לאתרוג פרי וריח. ללולב אין ריח אך לעץ יש פרי. להדס יש ריח אך אין פרי. הערבה אין לה לא פרי ולא ריח. כל אחד מסמל חלק מעם ישראל, אבל רק כשכולם מאוגדים יחד, האתרוג אם הלולב וההדס והערבה, רק אז ניתן לברך. סוכות, חג האסיף, זמן שמחתנו, - אלו שמות חג הסוכות, בו מצווה אותנו התורה ליישב בסוכה, כלומר במבנה ארעי, שמסמל את המבנים הארעיים בהם ישבו אבותינו שיצאו ממצריים, ואולי יותר מכל מסמלת הסוכה עד כמה כל הרכוש שצברנו כביכול ב"כוחנו ובעוצם ידינו", הוא ארעי ממש כמו הסוכה עצמה. המשמעות החקלאית של החג מוזכרת בספר שמות ודברים דברים ט"ז יג: "חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגורנך ומיקבך" סוכות הוא אחד משלוש הרגלים (נוסף לשבועות לפסח) בהם היו בני ישראל עולים לבית המקדש בירושלים. לא לבדנו אנו יושבים בסוכה. אנו מזמינים את ה"אושפיזין" שאלה האורחים שלנו. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, ואת כל אחד מהם אנו מזמינים סמלית, כל אחד ביומו הוא. בשבת של סוכות קוראים את מגילת קהלת. מדבריו: "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל." לקהלת , מלך בישראל, היה כל מה שאדם חפץ שיהיה לו עלי האדמות. " ."הגדלתי מעשי, בניתי לי בתים, נטעתי כרמים, עשיתי גגות ופרדסים ונטעתי בהם כל עץ פרי. קניתי לי עבדים ושפחות ... כנסתי לי גם כסף וזהב . עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני אדם שידה ושדות". א' 4-8 אבל: ."פניתי אני בכל מעשי שעשו ידי ובעמל שעמלתי לעשות והנה הכל הבל ורעות רוח ואין יתרון לאדם תחת השמש." א' 11 ."עוד ראיתי תחת השמש. מקום המשפט שמה הרשע ומקום הצדק שמה הרשע " ג' 16 ."וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת-איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח." ד' 4 קהלת גם מלמד אותנו איך לחיות: ".לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך .. ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך".יא' 9 ."שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותיך " יא' 10 ."הסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך" יא' 10 ."הזהר עשות ספרים הרבה, אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר". יב' 12 ולבסוף: ."סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. כי את כל המעשה האלוהים יבוא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע." יב' 13 אז בנימה אופטימית זו - חג שמח


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.