עונשי מאסר לאלימות במשפחה


עברה בקריאה טרומית הצעת חוק לתיקון חוק העונשין- עונשי מאסר בפועל לעברייני מין ולעברייני אלימות במשפחה. תמונת ח"כ זהבה גלאון- מאתר הכנסת www.knesset.gov.il הידיעה הועברה ע"י ויצו - www.wizo.org

היום עברה בקריאה טרומית בפני מליאת הכנסת הצעת חוק למאסר בפועל לעברייני מין ועבריני אלימות במשפחה שיזמה המחלקה למעמד האשה, ויצו ישראל. ההצעה הוגשה ע"י חברות הכנסת זהבה גלאון ויעל דיין. מטרת הצעת החוק הנה לתקן את חוק העונשין, כך שבית המשפט יהיה מחויב לגזור עונש מאסר בפועל לעברייני מין ועבריני אלימות במשפחה, בהעדר טעמים מיוחדים. עו"ד בלה כהן, מנהלת המחלקה למעמד האשה ולשכות משפטיות ומיוזמות הצעת החוק: "לתיקון האמור בחוק, חשיבות רבה הן במישור ההרתעתי והן במישור הענישתי, במיוחד לאור ריבוי עבירות המין והאלימות במשפחה. המצב כיום הוא שבעבירות מין ובעבירות אלימות במשפחה, בית המשפט מחויב לתת עונשי מינימום, אך אינו מחויב לגזור מאסר בפועל, אלא רשאי להטיל חלק מהעונש או כולו במאסר על-תנאי. כיום מחויב בית המשפט לתת "טעמים מיוחדים" רק במידה והוא גוזר עונש קל יותר מעונש המינימום, אך לא במידה והוא גוזר מאסר על-תנאי, שעומד בעונש המינימום. במקרים רבים מושתים על העבריינים עונשי מאסר על-תנאי ולא מאסר בפועל, כך שלמעשה אין בכך ענישה הולמת והרתעה מספקת לעברייני מין ועבריני אלימות במשפחה. לפרטים נוספים: עידית בן חורין, דוברת ויצו 6923921/804-03 או 874809-053


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.