רצח אשה נוסף ביום המאבק נגד אלימות נשים


14 נשים נרצחו השנה על-ידי בני-זוגן,והיום הרצח ה-15 .שליש מהנשים הן עולות מחבר העמים.

בדיון בנושא המאבק באלימות נגד נשים הצהירה יו"ר הוועדה ח"כ ציפי חוטובלי : "הנתונים הקשים מציפים מצוקה ייחודית בקרב עולי בריה"מ לשעבר", לקידום מעמד האישה לקראת ישיבה שתקיים מחר הוועדה לציון יום המאבק באלימות נגד נשים בנושא "טיפול באלימות נגד נשים בין המדינה לבין המגזר השלישי, "נראה שעד היום המערכת לא ידעה לתת מענה הולם לצרכים הייחודיים של אוכלוסיה זו. יש לראות בנתונים נורת אזהרה – הן לטיפול בבעיית האלימות כלפי נשים באוכלוסיה זו והן באיתור מצוקות וקשיים בקרב עולים". לדעתה מיגור תופעת האלימות נגד נשים נחלק לשניים: טיפול נקודתי בבעיה – הגברת האכיפה, ההרתעה והענישה, הקמת מרכזי סיוע וחיזוק המודעות; וטיפול שורשי במקורות הבעיה – קידום השוויון בין גברים ונשים, מאבק בהדרת נשים מהרחב הציבורי והעצמת נשים במדינת ישראל. לדבריה, בעוד את התהליך הראשון של הטיפול הנקודתי יש לעשות בנחישות ובתקיפות, התהליך השני הוא תהליך תרבותי הדורש הטמעה רגישה, מבלי לפגוע במרחב הפרטי של מגזרים שונים. עם זאת, הטמעת השוויון בצורה מלאה ויסודית במרחב הציבורי, אין ספק שתחלחל ותשנה את דפוסי החשיבה של החברה הישראלית, גם במרחב הפרטי. לבקשת הוועדה הכין מרכז המחקר והמדע של הכנסת מסמך. להלן פרטים מתוכו (המסמך המלא מצ"ב): העבירות השכיחות ביותר בגינן הוגשו ב-2011 תלונות נשים על עבירות מין, היו מעשה מגונה בכוח ואינוס בכוח או באיומים. בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית במספר המטופלים במרכזים לטיפול לאלימות במשפחה, בין השאר לאור הגידול שחל במספר המרכזים הפעילים. בקרב הנשים ששהו במקלטים, שיעור גבוה יחסית של עולות חדשות ושל נשים לא-יהודיות, בהשוואה לשיעורי קבוצות אלו בכלל האוכלוסייה בישראל. לפי נתוני משטרת ישראל, במהלך החודשים ינואר-נובמבר 2011 (עד ה-16.11) נרצחו 14 נשים על-ידי בני-זוגן, ושתי נשים נוספות נרצחו על רקע מה שמכונה "חילול כבוד המשפחה". בכל שנת 2010 נרצחו 18 נשים על-ידי בני זוגן (ושני גברים נרצחו על-ידי בנות זוגם), ושתי נשים נוספות נרצחו על רקע מה שמכונה "חילול כבוד המשפחה". ממשטרת ישראל לא נמסרו לנו נתונים על התפלגות הנרצחות לפי מגזר. מנתונים שהועברו לנו על-ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומשרד העלייה, הקליטה והתפוצות, חמש מהנשים שנרצחו בשנת 2011 על-ידי בני זוגן היו עולות מחבר העמים (36% - שיעור גבוה משמעותית משיעור העולים מחבר העמים בכלל האוכלוסייה, שהוא כ-13%), שלוש היו מהמגזר הערבי, שתיים היו זרות (מאריתריאה) וארבע ישראליות ותיקות


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.