שמחת תורה


בימים אלה, שקשה בהם להגיע לשמחה, ייצר ההישרדות היהודי מצווה עלינו לחפש אותה ולמצאה.

שמחת-תורה הוא היום השמיני של סוכות, אך, למעשה, הוא חג לעצמו. בתורה נאמר (ויקרא כ"ג, ל"ו פרשת אמור): שבעת ימים תקריבו אשה לה', ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אשה לה', עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו". שמחת תורה הוא החג שנחגג לרגל השלמת קריאת מחזור שנתי של התורה ופתיחת מחזור חדש. בישראל חוגגים את שמחת תורה ביום שמיני עצרת, ובתפוצות נחגג למחרת שמיני עצרת. בשמחת-תורה מסיימים לקרוא את התורה כולה. בכל שבת קוראים פרשה אחת, ובשמחת-תורה קוראים את הפרשה האחרונה - פרשת ברכה. לכבוד סיום התורה עושים שמחה גדולה. מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש, ונושאים אותם מסביב לבמה בשבע הקפות. בין הקפה להפקה רוקדים ושרים עם ספרי התורה, ומתפללים: "אנא ה' הושיע נא" שמחת-תורה חותמת את חגי תשרי, וכך יוצאים לחיי החולין של כל השנה. בשמחה ובאהבת התורה. תפיסת החסידות אומרת שהאדם מסוגל להיות אדם שמח כל הזמן. הבחירה בידו. ירצה - ישמח; לא ירצה - תאבד ממנו השמחה. האדם בהתנהגותו ובגישתו לחיים, קובע אם יהיה שמח אם לאו. בימים אלה, שדומה שהשמחה התרחקה מאתנו, ייצר ההישרדות היהודי מצווה עלינו לחפש אותה ולמצאה. "והיית אך שמח".


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.