תשובה תפילה וצדקה


תפילה תשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה

אחת משעות השיא של תפילות הימים הנוראים, היא השעה בה אומרים בבתי הכנסת את הפיוט "ונתנה תוקף" המיוחס לרבי אמנון ממגנצא. התיאור של יום הדין מעורר צמרמורת, חיל ורעדה. הקטע השני בפיוט: "בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור יחתמון. מי יחיה ומי ימות. מי ישפל ומי ירום.." מעורר התרגשות רבה. והחזן עונה: "והתשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה". האם באמת שלושה אלה יש בכוחם להעביר את רוע הגזירה? היש בכוח התשובה למחוק את החטאים שכבר נעשו? בבית דין של מטה כל התשובות לא יועילו לשנות את הכרעת הדין. אולי ימתיקו במעט את גזירת הדין. ותפילה? היש בכוחה של תפילה, בכוחן של מילים לבטל פעילותם של מעשים? גם הצדקה, שהיא פעולה של ממש, יש התוהים אם יש בכוחה לבטל את רוע הגזירה. חסד עושה עימנו הבורא בתיתו לנו פתח של תקווה דרכי מילוט ומכשירי הצלה אשר בכוחם להעביר את רוע הגזירה. תשובה איננה ממצוות עשה ככל המצוות. בידענו כי "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה לתת להם תורה ומצוות שנאמר ה" חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר," הרי התשובה מיוחדת היא בכלל המצוות שכל כולה מתנה שהעניק הבורא לברואיו. החל באדם הראשון בעבור קין "גדול עווני מנשוא" ועד לאחרון הנבראים עלי אדמות עוברת הקריאה כחוט השני "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם". גם התפילה, כמוחקת גזר דין מכח ההבטחה כי "שערי תפילה לא ננעלו" ו"שערי דמעות לא ננעלו" - הינה חסד שהעניק לנו מלכו של עולם. הצדקה כוחה רב במחילת עוון, כי מקרבת היא את העוסקים בה למלך טוב ומיטיב, היא קיום הציווי "והלכת בדרכיו" מה הוא רחום אף אתה רחום, וגו". הנוהג בדרך של צדקה עם זולתו רשאי לבקש צדקה על עצמו וליהנות מיחס של לפנים משורת הדין. אכן "תשובה תפילה וצדקה" בתפילת הימים הנוראים נרמזו כבר בהפטרה המעניקה לשבת הראשונה של השנה החדשה את שמה. "שבת שובה" "שובה ישראל ונשלמה פרים שפתנו, כי חפץ חסד הוא" (הושע) ובזכותם "ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאתם" (מיכה). גמר חתימה טובה מתוך דברי הרב ישראל מאיר לאו לעונג שבת, ז" תשרי תש"ס.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.