תשעה באב ועגונות


כל שעה יפה לפעילות למען התרת עגונות,אולם יש מועדים וזמנים הראויים לכך יותר. אחד מהם הוא תשעה באב.

האמירה "כל המתיר עגונה אחת כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים העליונה", מוזכרת בשאלה שהופנתה לאחד מגדולי ישראל,ר` יואל סירקיש, הב"ח, בשנת 1628 לערך. על אמירה זו נשענו פוסקים נודעים כשיקול בעל אופי מטה-הלכתי, מסייע ומדרבן, במוכנותם לפעול לטובת התרת עגונות, וזאת לעומת הרתיעה שהייתה קיימת בקרב חכמים שונים מלדון במקרי עיגון, מתוך חשש שהפסק עתיד להתברר כמוטעה. אמירה זו מיוסדת על תפיסה המצויה בזוהר, לפיה מכלול המין הנשי מהווה מהות קולקטיבית תחתונה, המקבילה להוויה האלוהית העליונה של השכינה. אם קיימת מציאות של אישה עגונה, הדבר פוגם באותו חלק פרטי מקביל של השכינה. התרת עגונה מתקנת את אותה הבחינה שבה נפגמה השכינה בגין העגינות, ומפיגה את צער השכינה. במקורות מאוחרים יותר הוסבה אמירה זו אף על גבר עגון. לאמירה זו התוודעתי לפני שנים אחדות באקראי, והקדשתי לה מאמר מקיף וכן נשאתי הרצאות אחדות בנושא זה בפורומים שונים. כל שעה יפה לפעילות למען התרת עגונות, אולם יש מועדים וזמנים הראויים לכך יותר. בשעה שהוריתי נושא זה בערב לימוד קהילתי בליל תשעה באב, הדגשתי את שורת המקורות שיש בהם זיקה מפורשת לימי בין המצרים ולתשעה באב, ובכללם דברי אחד מגדולי הפוסקים, המהרש"ם, שאזכר אמירה זו כשיקול שהכריע אצלו את הכף להידחק ולסיים כתיבת תשובה הלכתית בעניין התרת עגונה "ביום הצום על חורבן בית תפארתנו". בשלהי המאה העשרים נקבע יום תענית אסתר כיום העגונה הבינלאומי בידי קואליציית "עיקר". כשנשאתי הרצאה דומה בחודש אדר, ומתוך מגמה להעלות קישור אקטואלי, פתחתי ברעיון כי כשם ששואלים ודורשים בהלכות הפסח שלושים יום קודם החג, כן ראוי שנעסוק בענייני עגונות שלושים יום קודם יום העגונה הבינלאומי. כשהעברתי הרצאה בנושא זה בשבת, הדגשתי את דברי ר` חיים פאלאג`י, שנדרש לפסק הדין התקדימי של ר` יעקב רישר, שהתיר קבלת עדות בשבת על מנת להתיר עגונה – בניגוד להלכה הפסוקה האוסרת קבלת עדות בשבת – מחשש שהעד היחיד שנפצע אנושות ימות. ר` חיים פאלאג`י פירש היתר זה במשמעות שכיוון שיש "בעניין העיגון צער פרטי לאישה" והדבר נוגע גם לשכינה, על כן אמנם ראוי היה לגדולי ישראל לקבל את העדות. אם כן, מתפיסות שהובעו בידי חכמים אחדים בקשר לרעיון "כל המתיר עגונה אחת", עולה כי תשעה באב הוא יום ראוי לפעילות למען התרת עגונות. על-פי הנזכר במשנת סנהדרין, האדם נברא יחיד ללמדנו שכל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. כל עגונה ועגון הם עולם שלם בפני עצמם, וכל עוד יימצאו נשים עגונות וגברים עגונים תוסיף השכינה להימצא בצער. הפעילות למען התרת עגונות ועגונים והגברת המודעות לנושא זה, הן עיסוקים נאותים ומתאימים מאין כמותם ליום חורבן בית מקדשנו. ד"ר לוין פרסמה מחקרים על היבטים שונים של האישה ביהדות, וכן חיברה תפילות, בהן להתרת עגונות ומסורבות גט.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.