''הבקרת הפנימית מובילה לחוסן ארגוני''


ביום ד` 13/4 יפתח כנס הקיץ של לשכת המבקרים הפנימיים לישראל בנושא "הביקורת הפנימית מובילה לחוסן ארגוני".את הכנס תנחה הגב` שלומית גלר,סגנית נשיא, והמבקרת הפנימית,רפאל בע"מ.רישום בלשכת מבקרי פנים ובאתר האינטרנט www.iia.org.il

תכנית הכנס עשירה ומגוונת בהשתתפות יו"ר הכנסת הגב` דליה איציק,,מר מיכה לינדנשטראוס,מבקר המדינה.ראש עיריית ירושלים,פרופ שמעון שטרית, ח"כ שלי יחימוביץ ושלמה קלדרון יו"ר לשכת מבקרי פנים ועוד "הביקורת הפנימית מובילה לחוסן ארגוני וציבורי" הכנס ייערך בימים ד-ה 13-14 ביוני בירושלים. תכנית הכנס - יום רביעי 13 ביוני 2007. ********************* 07:30-09:00 התכנסות , רישום וארוחת בוקר 09:00-09:30 מליאת פתיחה פתיחה.יו"ר ועדת הכנס, דברים וברכות מר שלמה קלדרון, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל. אורחי כבוד השופט בדימוס מר מיכה לינדנשטראוס, מבקר המדינה. דליה איציק , עו"ד משה שילה, מנכ"ל משרד המשפטים מר לופלינסקי ראש עיריית ירושלים, מר דניאל פרידמן, שר המשפטים. ,ח"כ אריה אלדר 09:30-10:00 מליאה ביקורת דוחות כספיים במשרדי ממשלה ד"ר ירון זליכה, רו"ח,החשב הכללי, משרד האוצר. 10:00-11:10 מליאה מינויים פוליטיים כנורמה ציבורית ופוליטית יו"ר המליאה: פרופ` שמעון שטרית, יו"ר מועצת הלשכה לקידום החקיקה, הרישוי וההסמכה. משתתפים: השופט בדימוס מר יעקב טירקל, בית המשפט העליון, יו"ר הועדה לאישור מינויים בכירים. פרופ` אברהם (רמי) פרידמן, יו"ר הועדה הציבורית המייעצת, משרד מבקר המדינה. 11:10-1130 הפסקה 11:30-13:00 מליאה אחריות ועדת הביקורת בעידן השילטון התאגידי יו"ר המליאה: עו"ד גידעון פישר, מומחה לדיני ביקורת. משתתפים:ח"כ שלי יחימוביץ,חברת ועדת הכספים והועדה לענייני ביקורת המדינה. עו"ד שלומית ברנע- פרגו, היועצת המשפטית, משרד רוה"מ, ד"ר ליאורה מרידור, פרופ` מאיר חת, ביה"ס למשפטים, המכללה למנהל, עו"ד יורם נוה, המשנה למנהל מח` תאגידים, רשות ניירות ערך. 13:00-13:10 הפסקה 13:10-14:10 מושב 1 PERFORMANCE AUDIT - ניתוח כלים עיסקיים בעבודת המבקר הפנימי מנחה: עו"ד דרור אביב, רו"ח, CISA, CIA, משנה ליו"ר המועצה המקצועית, לשכת המבקרים הפנימיים ישראל. מרצה: מר שלום גנצר, ראש תחום תורה וידע,יחידת מבקר מערכת הביטחון. מושב 2 הפרת אימונים בתאגיד מנחה: מר ניר אבנון,CIA, כלכלן ומשפטן,המבקר הפנימי, רשת עמל. מרצה: עו"ד יעקב שטיינמץ,שותף בכיר חיים סאמט, שטיינמץ,הרינג ושו"ת, עו"ד. מושב 3 הביקורת הפנימית בניהול ספרים וניכויי מס במקור מנחה: עו"ד מרדכי שנבל, סגן נשיא והיועץ המשפטי ללשכת המבקרים הפנימיים ישראל. מרצה: מר ג`ק בלנגה, רו"ח ועו"ד. מושב 4 תפקידה של הביקורת הפנימית והציבורית בפעילותם של מוסדות התיכנון והבניה בישראל מנחה: מר דני שווץ, המבקר הפנימי, עיריית קרית אונו. מרצה: ד"ר שוקי אמרני, הממונה על מחוז המרכז, יו"ר הועדה המחוזית לתיכנון ובניה, משרד הפנים. 14:10-15:10 ארוחת צהרים 15:10-16:00 מליאה הרצגה- לגוף שפה משלו ד"ר קובי אסף, שחקן, מומחה לשפת הגוף. 16:00-16:10 הפסקה 16:10-17:10 מושב 1 מדוע הבטיחות אינה מבוקרת כראוי? מניעת טעויות, הפסיכולוגיה של מוגבלויות האדם. מנחה: מר אלי מרזל, מבקר פנימי, המרכז הרפואי הדסה. מרצה: פרופ` יואל דונחין, מנהל היחידה לבטיחות חולים, המרכז הרפואי הדסה. מושב 2 יחסי הגומלין בין חוק הגנת הפרטיות והביקורת הפנימית. מנחה: מר רונן ארצי,יו"ר ועדת הדרכה והשתלמויות, לשכת המבקרים הפנימיים. מרצה: עו"ד יורם הכהן,ראש הרשות למשפט,טכנולוגיה ומידע,משרד המשפטים. מושב 3 הערכה עצמית ומבדק איכות של יח` ביקורת. מנחה: הגב` שולה משלי, רו"ח, המבקרת הפנימית, בנק ישראל. מרצה: מר אהוד אמינפור,CISA, יו"ר המועצה המקצועית, לשכת המבקרים הפנימיים ישראל,המבקר הפנימי, חברת נמל חיפה. מושב 4 ניהול סיכונים והערכות לשעת חירום - אתגרי הביקורת הפנימית. מנחה: מר דני רייף, ראש אגף ביקורת ברשומ"ק, משרד הפנים. מרצה:מר יוני רבינוביץ, סמנכ"ל, חברת מתודה מחשבים. 17:20-20:00 סיורים סיורים בחוצות ירושלים 21:00-24:00 ערב אומנותי תוכנית אומנותית מפתיעה וריקודים אל תוך הלילה


תכנית היום השני - יום חמישי 14 ביוני 2007, ******************************************** 07:30-09:00 לובי התכנסות , רישום וארוחת בוקר 09:00-09:45 מליאת פתיחה פתיחה. יו"ר ועדת הכנס, הגב` שלומית גלר, סגן נשיא, המבקרת הפנימית, רפאל בע"מ. דברים וברכות מר שלמה קלדרון, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל. אורחי כבוד ח"כ זבולון אורלב, יו"ר הועדה לענייני ביקורת המדינה, ח"כ רן כהן, חבר הועדה לעניני ביקורת המדינה ושר התמ"ת לשעבר. ח"כ פרופ` אריה אלדד, יו"ר השדולה למאבק בשחיתות, כנסת ישראל. טקס חלוקת תעודות CIA מר שלמה קלדרון, נשיא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל. מר אליעזר ולטמן, CIA, נשיא לשכה לשעבר, מנהל תוכנית CIA בישראל. ד"ר שמעון רוזביץ, רו"ח,CIA, מרכז אקדמי ללימודי תואר שני בתכנית לימודי ביקורת פנימית וציבורית. 09:45-11:10 מליאה עברות כלכליות בהיבטי המשק השונים. יו"ר המליאה: הגב` מירב ארלוזורוב,פרשנית בכירה, הארץ The Marker. משתתפים: השופטת בדימוס גב` נירה לידסקי, בית משפט השלום, ת"א. הגב` רונית קן, הממונה על ההגבלים העיסקים. ניצב יוחנן דנינו,ראש האגף לחקירות ולמודיעין, משטרת ישראל ,תת ניצב שלומי אילון, ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה,משטרת ישראל, עו"ד צבי אגמון 11:10-11:30 הפסקה 11:30-12:50 מליאה תרומת המבקר הפנימי לקידום והטמעת הקוד האתי באירגונים. יו"ר המליאה: הגב` סטלה קורין ליבר, פרשנית בכירה, גלובס. משתתפים: פרופ` אסא כשר, המרכז לאתיקה בירושלים. ד"ר יגאל בן שלום, מנכ"ל הביטוח הלאומי, הגב` סוזן תם, מנכ"ל שבי"ל (שקיפות בי"ל ישראל), מר רון גרופל, רו"ח, המבקר הפנימי, תעשיות טבע 12:50-13:00 הפסקה 13:00-14:00 מושב 1 גישה לבחינת איכות הניהול של פרוייקטים - PMBOK. מנחה:מר דוד סומך, CIA, המבקר הפנימי, קופ"ח מאוחדת. מרצה: פרופ` צבי רז,ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א. מושב 2 ביקורת בתהליך, דו"ח ביניים כן או לא? מנחה: עו"ד יוסף הורוביץ, המבקר הפנימי, בנק לאומי. משתתפים: עו"ד שלמה גור, מנכ"ל מבקר המדינה. מושב 3 הביקורת הפנימית והממשל התאגידי בשוק הביטוח והחיסכון על פי השינוים ברגולציה מנחה: הגב` אורית לרר, המבקרת הפנימית, בנק הפועלים. מרצים: ד"ר נפתלי פריד, רו"ח, מנהל סיכונים עיסקיים,ERNET & YOUNG,מר גיל בר, רו"ח, CIA, שותף מחלקת סיכונים עיסקיים ERNET & YOUNG. מושב 4 סקר חשיפות להונאות מנחה: מר צביקה איזנשטיין, המבקר הפנימי, חברת דואר ישראל. מרצה: מר דניאל פרידמן, CIA,CISA,המבקר הפנימי,GILAT SATELLITE NET WORKS 14:00-14:40 ארוחת צהרים 14:40-15:30 מליאה שחיתות ועברות הצווארון הלבן מנחה: תא"ל (מיל.) יצחק שגב, המבקר הפנימי וממונה תלונות הציבור, המשרד לביטחון פנים. ניצב בדימוס מר משה מזרחי. 15:30-16:30 מליאה מופע סיום להרשמה: לשכת מבקרי פנים 03-5610933,


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.