''צפורים בראש'' - פרוייקט חדש


"ציפורים בראש"-פרויקט ציפורים וסביבתן בחצר בית הספר תכנית חינוכית לגילאי יסודי מטעם המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית. נקר סורי במתקן האכלה -צילום חיים שגיא.

הנושא שבו עוסקת התכנית:טבע וציפורים בחצר בית הספר, מיומנויות חקר הטבע בחצר בית הספר, תופעות ביולוגיות ואקולוגיות בגינה שבחצר, שמירת וטיפוח הטבע בחצר. מטרות התכנית: • התלמידים ירכשו מיומנויות חקר בסיסיות באיסוף מידע מהסביבה. • התלמידים ירכשו מושגים לשונים חדשים הקשורים לחקר הסביבה. • התלמידים ילמדו לזהות ולהכיר חלק ניכר מבעלי החיים והעופות החיים ליד משכנות האדם. • התלמידים יכירו את מבנה גוף הציפור ובעלי חיים אחרים ואת הקשר בין מבנה האיברים לתפקידם. • התלמידים יבינו את המושג מארג מזון ואת מקומן של ציפורים ואורגניזמים אחרים במארגי מזון. • התלמידים ידעו לקשר בין תנאים א- ביוטים וביוטים בבית הגדול והאורגניזמים שבו. • התלמידים יבינו את חשיבות שמירת הטבע והיכולת של כל אדם להשפיע ואף יפעלו בעצמם בתחום שמירת וטיפוח הטבע .


אופן הביצוע 1. הכשרת מורים : המורים יעברו הכשרה קצרה שבמהלכה ירכשו את ההשראה, הגישה והמידע הבסיסי הנחוצים בכדי להעביר את התכנית, בהסתמך על ליווי מתמשך של מדריך/ה מטעם המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית. ההכשרה תוכל להיות במתכונת של 2 – 3 שעות או במתכונת של השתלמות של משרד החינוך. 2. ליווי המורה יקבל הנחיה ממדריך מטעם המרכז לטיפוח הציפורים בחצר בית הספר בדבר פעילויות מומלצות ואפשריות, לפי תנאי השטח המבנה וההתארגנות בבית הספר. לאחר פגישת ההנחיה ימשיך המדריך ללוות וליעץ למורה לפי מידת הביקוש והצורך. 3. הפעלת התלמידים – אימוץ פינת טבע בחצר בית הספר הצפייה בציפורים בחצר בית הספר עלולה להיות קשה. בהפסקות ההמולה והרעש מפחידים ומגרשים את הציפורים. שיעור המיועד לצפייה עלול להיכשל מכוון שהציפורים עדיין מתרחקות מהמקום שאך לפני עשר דקות היה הומה ורועש. שעות היום החמות, מחסור במזון, מחסור במים וכדומה גם הם גורמים מרחיקים את הציפורים. בחלק מבתי הספר ובעיקר החדשים שבהם רוב החצר מרוצפת והגינון והעצים מועטים גורם נוסף זה גם הוא מרחיק את הציפורים. בכדי לא לאכזב את התלמידים ולהפיק את המירב, גם אם אין ציפורים רבות, אנו ממליצים שבתכנית המעשית תחולק הכיתה לקבוצות של 2-3 תלמידים וכל קבוצה "תאמץ" פינה - עץ או שיח או קטע גינה בחצר בית הספר, תדאג לשמירתה וטיפוחה ותעקוב אחרי התפתחותה במהלך השנה. המעקב יכלול: - תצפית על הצמחים, על בעלי החיים (כולל פרוקי רגליים) החיים בסביבה וכמובן גם על הציפורים הבאות לפינה לאורך השנה. - התלמידים יקראו חומר על העץ "שלהם" באנציקלופדיה ברשת האינטרנט וכד`. - התלמידים יציירו את העץ שלהם ואת סביבתו וילמדו כיצד למדוד תנאים א- ביוטים פשוטים בסביבתו כגון טמפרטורת אוויר וקרקע, לחות אוויר וקרקע וקרינה. - התלמידים יעלו מספר שאלות חקר שקשורות לעץ שלהם ולסביבתו שאת התשובות עליהן יאספו במהלך התצפיות ובאמצעות קריאת ספרות. התצפית תעשה באופן מרוכז במהלך מספר שיעורים, רצוי בעונות שונות. תוצג בפני התלמידים האפשרות לעריכת תצפית עצמאית בשעות ההפסקה ובשעות וימים אחרים בהם לא מתקיימים הלימודים. שעות הצפיה המועדפות הן שעות הבוקר – שעור ראשון או שני. אם קימת אפשרות עדיפה תצפית בשעה שלפני תחילת הלימודים בבית הספר. במידת האפשר יוסיפו התלמידים לפינה אלמנטים כגון שתילה או זריעה של צמחים נוספים, הוספת אבנים בכדי למשוך בעלי חיים והוספת מתקני שתיה והאכלה לציפורים. לפני תחילת הפרויקט, ובכל מקרה, כדאי למקם מתקן האכלה ושתייה לציפורים בחצר בית הספר, רצוי מול החלון של הכיתה שלה מיועדת הפעילות. התוצר הסופי של הפרויקט יהיה תמונה מקיפה של העץ וסביבתו, כולל מארג מזון שהתלמידים יגישו בצורת מצגת ו/או דגם ו/או תערוכה כיתתית של תמונות וציורים ו/ או הגשת עבודת סיכום לנושא. לפני תחילת הפעילות כדאי למורה להכין: כרטיסיות של ציפורים ובעלי-חיים שצפוי שנמצאים בפינות השונות: תיאור בעל-החיים בצד אחד ואיור/צילום שלו בצד השני. כרטיסיות של העלים והחלקים בעלה. תיאור העלים וחלקיהם בצד אחד ואיור/צילום שלו בצד השני. כרטיסיות של פרחים וחלקי הפרח. תיאור הפרח וחלקיו בצד אחד ואיור/צילום שלו בצד השני. כפעילות מקדימה – רצוי לערוך עם התלמידים כמה פעילויות חוויתיות-משחקיות בחצר שמעודדות להסתכלות חופשית בטבע, וגם מחדדות את כושר האבחנה והמיון, כגון `דואר סביבה`. 4. הפעלת התלמידים בכיתה: הפעלת התלמידים בכיתה תהיה בשתי צורות. א. פינת הציפורים וסביבתן: - פינה פעילה – מדף או שלחן שעליו יונחו ממצאים שונים, הקשורים לנושא, שהתלמידים יביאו מהחצר או מהבית. - פלקט מתחלף של ציפור. את הפלקט יכינו התלמידים. כל תלמיד או זוג תלמידים בתורו, לפי הנחיות של המורה, כך שבסוף הפרויקט יהיו פלקטים רבים של ציפורים. ב. מערכי שיעור: בשיעורים שינתנו בכיתה התלמידים: - ילמדו את המושגים והמיומנויות הקשורים לעבודה העצמאית בחצר: הגדרת בעלי החיים והצמחים, עריכת מדידות וכדומה. - התלמידים יקבלו את ההכנה העיונית למטלות השונות: מיומנות של תצפית ואיסוף נתונים, העלאת שאלות חקר, שרטוט מפה של בית גדול ואסוף מידע על האורגניזמים. - שיעורי הרחבה בנושא הציפורים, בהם יקבלו התלמידים מידע בסיסי על הציפורים. מערכי השיעור לכיתה וטבלאות העבודה בחצר ינתנו למורים או יגובשו בחשיבה משותפת בפגישת הכשרה ובמהלך הליווי של הפרויקט על ידי המדריך. ניתן להזמין פרוייקט מקוצר ומזורז כדלקמן: הכשרת מורים קצרה (כ 2-3 שעות ): 550 ₪ ליווי- 3 פגישות: 450 ₪ סה"כ עלות הנחית הפרויקט 1000 ₪. שם איש הקשר: שלומית ליפשיץ כתובת : שלומית ליפשיץ, רחוב הזוהר 10 הרצליה 46405 מספר טלפון: 09 9540523 מספר פקס: 09 9575995 טלפון סלולרי: 054 7689948 דואר אלקטרוני: shlompof@netvision.net.il אתר אינטרנט: www.yardbirds.org.il


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.