1 Start Up ההזנק אישי


במסגרת מדור ה"טול השבועי" נציג כל שבוע כלי דעת התפתחותי,אשר יכול לשמש כל אחד ואחת בחייו האישיים והמקצועיים.והפעם על דרכים לאיסוף כוחות והתנעה אישית על בסיס קבוע כדרך חיים. דעות, שאלות והתייחסויות נא הפנו לפורום "כלי הדעת" http://www.wol.co.il/forums/forum.asp?forumCode=92

בדרך כלל היכולת להתחיל מהלך כלשהו,פנימי או חיצוני, דורש תנאים סביבתיים תואמים ותומכים. כמובן שכאשר אלו מתקיימים יש לברך על כך, אך ענייננו הוא להדגיש את היכולת של מערכות (אדם, קבוצה, צוות ארגון) להיות המחולל של עצמו, להמציא את כוחותיו, וליצר את משאביו יש מאין. זהו מצב נפשי, הדורש מהלך פנימי של התנעה והצתה. הגדולה האמיתית נעוצה ביכולת לחולל מצב פנימי כזה, רווי במשאבים וביכולת, ללא כל סיבה נראית לעין, או "מאיץ חלקיקים" חיצוני. ואף יותר מכך, יכולת התנעה שאינה קשורה בדבר ספציפי היא סממן לאוטונומיה ולחופש פנימי. זה המסוגל ליצר זאת בעבור עצמו מסמן כוחות חדשים, מאציל לעצמו מטרות ומשמעות, המהווה את הדלק הנדרש למהלכי יצירה ושינוי. בנה מנוע רציני ומאגרי דלק שאינם תלויים בהכרח בתגובותיך לעולם. בועה אוטונומית זו מהווה פתח לרעננות ומעידה על כח ואפשרות. חפש בתוך עצמך את מעיין החיים האישי שלך, יהא זה אובייקט פיזי או איכות אבסטרקטית, אשר ממנה אתה יכול לשאוב כוחות וחיים. את האיכות הזו לעיתים צריך להמציא בו במקום, על מנת להפוך לתופעה המתקיימת בזמן אמת במלוא כוחה. נייד: 054389024 veil@proximagroup.com


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.