3 חרב הרלבנטיות


במסגרת מדור ה"טול השבועי" נציג כל שבוע כלי דעת התפתחותי ,אשר יכול לשמש כל אחד ואחת בחייו האישיים והמקצועיים.והפעם כלי אסרטיבי לניפוי "רעשים" מפריעים וחוסמים תוך כדי תהליכי הבהרה פנימיים לגבי הנכון והמדוייק האישי. דעות, שאלות והתייחסויות נא הפנו לפורום "כלי הדעת" http://www.wol.co.il/forums/forum.asp?forumCode=92

בתהליכי התקשורת התוך אישיים והבין אישיים אנו עדים לתופעה שכיחה של ערבוב והתמזגות אוטומטית כמעט, של מימדי התקיימות שונים: העסקי מתערבב עם האישי, הענייני עם הרגשי, המשפחתי עם הארגוני, והנסיבתי עם העקרוני. אדם בינו לבינו נוטה למזג מחשבות ברמה הפרקטית עם אלו ברמה הדמיונית, ואת אלו, עם עניינים טכניים. העבר מתמזג באופן פלאי עם העתיד, הרצונות עם הצרכים, המחוייבויות עם המשאלות, וכיוצא בזה. חרב הרלבנטיות הינה כלי עבודה פנימי ראשון במעלה. עניינה הוא בהירות פנימית, והשלכתה המיידית היא על אופני התקשורת. חרב זו מתמקדת: 1. ביכולת הגדלת המיקוד של עניין נתון. 2. ביכולת ההבחן בין מישורי התייחסות שונים. 3. בהעלאת הפלואידיות בתקשורות התוך אישיות והבין אישיות. תוך כדי העלאת רמת הקשב הפנימי ותשומת הלב לריבוי המימדים באינטראקציה תקשורתית נתונה, יש לפתח מעין קרן לייזר חדה ומדוייקת, אשר עניינה להבחין באופן חד ובהיר בין האישי לעקרוני; בין ההיסטוריה האישית/תקשורתית לבין העכשיו; בין דעה או שיפוט לבין התבוננות לגופו של עניין; בין נושאים ותחושות הנמצאים בתוך ההקשר הנדון לבין אלו שאינם קשורים . חרב הרלבנטיות הינה כלי פנימי, המפריד וחותך על בסיס מיידי את הרלבנטי ביותר, וזאת מתוך התמקדות בסדרי עדיפויות ידועים, ובמשקלי החשיבויות שיש לכל דבר בהקשרו. כלי זה משיל באופן דרמטי השלכות רגשיות שאינן מבוססות על הקשר מיידי, משקעים ומחשבות שאין להם מקום על בסיס של תקשורת בהירה ועניינית. כמו כן יכולת מיקוד זו מגבירה את מהירות התגובה לגבי קלטים תקשורתיים שאינם רלבנטיים, ומעלה את ההסתברות "לחתוך" אותם בזמן אמת. זהו הפתח הראשוני למצב אסרטיבי כגישה תקשורתית, ואמירה חד משמעית לגבי מצבך האישי.


להערות ותגובות 054389024 טל veil@proximagroup.com


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.