OUTDOORS - פעילות שטח


די לשבת ליד מסך המחשב וכסא המנהלות! צאו לפעולות שטח ! אתגר פיזי , נפשי וחברתי!.

Outdoor training הנו ענף חדש ומתפתח , העוסק בפיתוח הפוטנציאל האישי והצוותי באמצעות פעילויות אתגר מחוץ למקום העבודה. הרעיון העומד בבסיס השיטה : למידה והכרה של הפוטנציאל האישי ע"י הצבת אתגרים וסיכונים מחושבים בסביבה טבעית ושונה ממקום העבודה. המסגרת הקבוצתית והאווירה התומכת מעודדים התמודדות ומאמץ ויוצרים הזדמנות לאנשים לגלות ולפתח את הפוטנציאל האישי שלהם. יתרונות השיטה רבים: מעבר לגיוון לחוויה ולשבירת השגרה , היציאה אל הטבע "שוברת מסכות" מהר מאוד ומפחיתה את האלמנט המשחקי המאפיין סימולציות כיתה. תחושת הסיכון וההתגברות עליו , מפתחת את תחושת היכולת העצמית ומלמדת את היחיד על יכולתו ומגבלותיו. ולפני שאתן יוצאות ואורזות,להלן דוגמאות למספר תרגילים אפשריים: א. תרגיל ניווט תחרותי - הקבוצה מתחלקת לצוותים קטנים , מטרת הצוות איסוף מכסימום נקודות במינימום זמן. הצוות מקבל רשימת מסלולי ניווט ברמות קושי ואתגר מגוונות - סנפלינג, אומגה, גשרי חבלים שונים ועוד). על הצוות לבחור את המסלולים שברצונו לבצע תוך התחשבות ביכולת האנשים , מספר הנקודות, רמת הקושי והאתגר בו הם מעונינים ועוד. אולם, משנבחר מסלול על הצוות כולו לבצעו במלואו, גם אם בהגיעם אליו הוא נראה קשה , מסוכן ואף בלתי אפשרי . הלחץ הקבוצתי , האווירה המעודדת וההתחייבות המוקדמת מניעים את האנשים לבצע משימות אשר נראו להם מעבר ליכולותיהם. מעבר המשימות יוצר תחושת סיפוק, הצלחה ותחושת יכולת עצמית והתגברות. ב. תרגיל מערכתי - בתרגיל זה הקבוצה היא יחידה מובחרת המעונינת להגיע ראשונה לביצוע משימת חילוץ קשה ויוקרתית. לשם הגעה למקום עליהם לבנות מספר מעברים ( מעל מכשולי טבע ) ולבצע משימות אתגר שונות. חלק מהמשימות תלויות זו בזו , חלקן ניתנות לביצוע אישי וחלקן מחייבות שתוף פעולה. מטרת התרגיל הגעה למטרה במינימום זמן תוך שמירה על מאזן כלכלי חיובי של הקבוצה ושל כל אחד מהפרטים. נוצר בתרגיל קונפליקט בין השגיות וצבירת נקודות אישית לבין הצלחה של כל הצוות. כדי לפתור את הקונפליקט על האנשים לגלות תעוזה ותחכום. ג. מבנה סדנה - ניתן לבצע פעילויות בנות יום עד שלושה ימים, יום פעילות מורכב בדרך כלל מסדרת תרגילי חימום קצרים ושני תרגילים ארוכים . בין התרגילים השונים משולבים פרקי עיבוד וניתוח. ד. כל הפעילויות בטוחות ומבוטחות בהתאם לתקן האירופי .U.I.A.A


. על חבלים בע"מ הנה חברה העוסקת בפעילויות אתגר .


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.