eGOV נושא מוביל בכנס בטוניס


eGOV, eLearning וגם Gender Digital Divideמהנושאים המובילים בכנס בטוניס. בתמונה: איציק כהןeGOV,שרה הלמן,אילנה כהן,רונית בן דור.

הועידה העולמית של חברת המידע, שהחלה ב14 לנובמבר והתקיימה במשך כשבוע, באה לתמוך בעולם השלישי על ידי מידע וטכנולוגיות שמפותחות בעולם . באופן לא צפוי, נושא ממשל זמין היווה את אחד התחומים המשמעותיים שתפסו מקום מרכזי בכל הועידה. מספר רב של ממשלות הציגו את היוזמה שלהם בנושא ממשל זמין. בעיקר בכל הקשור לשרותים מקוונים, מערכות נתמכות וכרטיסים חכמים. מכיוון שמדובר בתחום ייחודי שמבצע את צעדיו הראשונים, ורק בשנים האחרונות החל לתפוס תאוצה, עדיין לא הצטבר מספיק נסיון בקרב העוסקים במלאכה, ונושא שיתוף הפעולה בין גורמים שונים הקשורים לפעילות זו עלה בהיבטים רבים ושונים ועורר עניין רב. בביתן הישראלי הוצגו מספר רב של נושאים חשובים כגון לימוד מרחוק, פעילותן של נשים ברשת, סיוע לילדים בבתי חולים; אולם נושא ממשל זמין משך את העניין הרב ביותר ואת המבקרים המרכזיים בביתן. מבקרים אלו באו ממדינות ידידותיות כגון ארצות הברית, צרפת, גרמניה, קניה והודו. בנוסף לכך הגיע מספר רב של מבקרים, ממדינות שלהן אין קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. מומחים ומקבלי החלטות במדינות כגון פקיסטן, בחריין, עירק, אירן, נפגשו עם אנשי האוצר ובקשו לשמוע על ארכיטקטורת הפתרונות של יישומי הממשל הזמין ועל פתרונות האבטחה ששולבו בפתרונות אלו.


איציק כהן, סגן בכיר לחשב הכללי, פתח את הרצאות המושב והציג את חזון הממשל הזמין. הוא הסביר לקהל את הצרכים, את המטרות ואת התפיסות המרכזיות שעומדות בבסיס חזון הממשל הזמין של ממשלת ישראל. המטרה הינה למרכז את השירותים השונים הניתנים על ידי משרדי הממשלה השונים, באופן שיהיה נוח וידידותי למשתמש ויאפשר לו לבצע את פעילויותיו באון מרכזי ויעיל. בעזרת סרט המחשה קיבלו הצופים תחושה לגבי היתרונות הרבים של השימוש המקוון בנושאי ממשל זמין. המשתמש הצליח להגיע לכל המידע הדרוש לו מבלי לצאת מהבית ותוך חסכון משמעותי בזמן ובעלויות. בועז דולב, מנהל פעילות הממשל הזמין בחשב הכללי, הציג את מערכות הממשל הזמין, ואת תפיסת הארכיטקטורה שלו. הוא דיבר על השירותים השונים כגון מתן כספת וירטואלית לאזרחים, ביצוע של תשלום בשרת תשלומים, גישה למשרדי הממשלה דרך פורטל מרכזי, וביצוע פעולות של השגת מידע ותשלומים באופן מקוון. מר דולב הציג את מודל השכבות הייחודי שפותח במשרד האוצר, הכולל את שכבות השרותים השונות. אחד ההיבטים המשמעותיים שהוצגו על ידי מר דולב היה העובדה שבניגוד לציפיות הראשוניות, המשתמשים באינטרנט באופן המלא ביותר הם אנשים מבוגרם בני חמישים ומעלה, ולא כפי שחשבו מראש שמדובר בבחורים צעירים ביותר. איל אדר, העורך המייסד של הביטאון האירופאי להגנה על תשתיות מידע קריטיות, הציג את תחום ניהול הסיכונים שהפך להיות תחום משמעותי במהלך השנים האחרונות, כתחום שקובע את תוכנית העבודה הארגונית. נעלו את הועידה ד"ר יוני מזרחי הציג את פעילות הוועדה לבחינת הפער הדיגיטלי ולבחינת מוכנות החברה הישראלית לשרותי מידע. הוא הציג שיטות למדידה ודיבר על האתגרים שעמדו בפניהם בעיקר בכל הקשור לקביעת מתודולוגיה של דירוג ממצאים ושל קביעת מדדים לבחינה. וכן גברת סוזאן חזן שהציגה את הפרויקטים שעמדו לבחינה של קבלת פרס הצטיינות בועידה.


אחורה

חדשות

  • עמרם מצנע מצטרף לציפי לבני

  • במסיבת עתונאים היום הודיעה ציפי לבני על הצטרפותו של עמרם מצנע למפלגת "התנועה".

  • עצומה להמתת חסד

  • לאחר המקרה הטרגי של הרופא אשר עזר לבתו חולת הסרטן למות והתאבד,

    עולה שוב הסוגיה של המתת חסד.